Tervetuloa TUTWikiin!

TUTWiki on wiki, eli verkkosivusto, jota käyttäjät voivat itse muokata. TUTWikissä erityistä muihin järjestelmiin nähden on se, että sen voi jakaa useisiin pienempiin wiki-alueisiin eli ''verkkoihin''. Yksittäinen verkko voi toimia työtilana esimerkiksi projekti- tai tutkimusryhmälle, jolloin pääsy sinne voidaan rajata vain ryhmän jäsenille. Työtiloihin voidaan kutsua käyttäjiä myös TTY:n ulkopuolelta tarpeen mukaan. Ohjeistusta wikin käyttöönottoon ja käyttöön löydät WikiHelp-verkosta.

Welcome to TUTWiki!

TUTWiki is a wiki: a web site that anyone can edit. TUTWiki is devided into smaller working areas, Webs. Access to individual Webs can be restricted. For instance, you can create a Web that has been restricted for a project or a research group. Users outside TUT can be also invited into Webs. For information on getting started and using TUTWiki, see WikiHelp. Please note that the help is currently available only in Finnish.

TUTWiki news


This topic: Users > WebHome
Topic revision: r17 - 29 Jun 2010 - 15:58:28 - AdminUser
 
Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback