You are here: TUTWiki>Users>WebHome (revision 13)
Tervetuloa TUTWikiin!

TUTWiki on wiki, eli verkkosivusto, jota käyttäjät voivat itse muokata. TUTWikissä erityistä muihin järjestelmiin nähden on se, että sen voi jakaa useisiin pienempiin wiki-alueisiin eli ''verkkoihin''. Yksittäinen verkko voi toimia työtilana esimerkiksi projekti- tai tutkimusryhmälle, jolloin pääsy sinne voidaan rajata vain ryhmän jäsenille. Työtiloihin voidaan kutsua käyttäjiä myös TTY:n ulkopuolelta tarpeen mukaan.

Ohjeistusta wikin käyttöönottoon ja käyttöön löydät WikiHelp-verkosta.

TUTWiki news

Print version |  PDF  | History: r18 | r14 < r13 < r12 < r11 | 
Topic revision: r13 - 03 May 2010 - 10:53:20 - JaakkoSalonen
 

TUTWiki

Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback