You are here: TUTWiki>Users>WebHome (revision 15)
Tervetuloa TUTWikiin!

TUTWiki on wiki, eli verkkosivusto, jota käyttäjät voivat itse muokata. TUTWikissä erityistä muihin järjestelmiin nähden on se, että sen voi jakaa useisiin pienempiin wiki-alueisiin eli ''verkkoihin''. Yksittäinen verkko voi toimia työtilana esimerkiksi projekti- tai tutkimusryhmälle, jolloin pääsy sinne voidaan rajata vain ryhmän jäsenille. Työtiloihin voidaan kutsua käyttäjiä myös TTY:n ulkopuolelta tarpeen mukaan. Ohjeistusta wikin käyttöönottoon ja käyttöön löydät WikiHelp-verkosta.

Welcome to TUTWiki!

TUTWiki is a wiki: a web site that anyone can edit. TUTWiki is devided into smaller working areas, Webs. Access to individual Webs can be restricted. For instance, you can create a Web that has been restricted for a project or a research group. Users outside TUT can be also invited into Webs. For information on getting started and using TUTWiki, see WikiHelp.

TUTWiki news

Print version |  PDF  | History: r18 | r16 < r15 < r14 < r13 | 
Topic revision: r15 - 03 May 2010 - 11:09:50 - JaakkoSalonen
 

TUTWiki

Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback