Asennetut laajennukset

TUTWikissä ovat käytössä seuraavat laajennukset:

System.SpreadSheetPlugin, AutoViewTemplatePlugin, CommentPlugin, CompareRevisionsAddonPlugin, DpSyntaxHighlighterPlugin, EditTablePlugin, FlexFormPlugin, FlexWebListPlugin, FullCalendarPlugin, GenPDFAddOnPlugin, HijaxPlugin, HistoryPlugin, HolidaylistPlugin, HttpsRedirectPlugin, ImagePlugin, InterwikiPlugin, JQueryPlugin, MailerContribPlugin, MetaCommentPlugin, ObjectPlugin, PreferencesPlugin, RenderListPlugin, SlideShowPlugin, SmiliesPlugin, SubscribePlugin, TablePlugin, TinyMCEPlugin, TreePlugin, TwistyPlugin, WysiwygPlugin

Laajennukset vaikuttavat kaikkiin TUTWikin työtiloihin ja siten koko järjestelmän suorituskykyyn ja tietoturvaan. Laajennuksien asentaminen työtilakohtaisesti ei ole mahdollista. Uusia laajennuksia voidaan kuitenkin ottaa käyttöön tarpeen mukaan. Kysymykset uusiin laajennuksiin liittyen pyydetään lähettämään TUTWikin ylläpidolle.
Print version |  PDF  | History: r5 < r4 < r3 < r2 | 
Topic revision: r5 - 29 Jun 2010 - 15:30:31 - AdminUser
 

TUTWiki

Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback