Käyttäjätunnukset ja kirjautuminen TUTWikiin

TTY:n opiskelijat ja henkilökunta

Kirjautuminen TUTWikiin tapahtuu TTY:n intranet-tunnuksilla. WikiNimi-tunnus ja oma wikisivu luodaan automaattisesti ensimmäisellä kirjautumiskerralla.

Muiden yliopistojen ja korkeakoulujen opiskelijat ja henkilökunta

Kirjautuminen TUTWikiin onnistuu HAKA-kirjautumisen kautta. WikiNimi-tunnus ja oma wikisivu luodaan automaattisesti ensimmäisellä kirjautumiskerralla eikä erillistä rekisteröitymistä tarvita. Lisätietoja HAKAsta: http://haka.funet.fi

Korkeakoulujen ulkopuoliset käyttäjät

Ne henkilöt, jotka eivät voi käyttää HAKA-kirjautumista, voivat saada erillisen wiki-tunnuksen kirjautuakseen TUTWikiin. Erillisen wiki-tunnuksen hankkiminen tapahtuu seuraavasti:
  1. TTY:n henkilökuntaan kuuluva henkilö kutsuu ulkopuolisen henkilön TUTWikin käyttäjäksi täyttämällä kyseisen henkilön puolesta ulkoisen käyttäjän rekisteröintilomakkeen
  2. Lomakkeentäyttämisen jälkeen TUTWiki lähettää kutsutulle henkilölle sähköpostiviestin, jolla varmennetaan sähköpostiosoite ja pyydetään henkilöä aktivoimaan uuden wiki-tunnuksensa sähköpostiviestissä ilmoitetussa www-osoitteessa
  3. Henkilö aktivoi wiki-tunnuksensa aktivointilinkin kautta ja saa sähköpostiinsa wiki-tunnuksen ja salasanan
Erillistä wiki-tunnusta varten tarvittavat tiedot:
  • Etunimi ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • WikiNimi, joka on muotoa EtunimiSukunimi
  • käyttäjätunnus, jota käytetään kirjautumiseen TUTWikiin (esim. etunimi.sukunimi)
  • tunnuksen vanhenemispäivämäärä (oletuksena vuosi tunnuksen luonnista)
Näiden tietojen lisäksi tallennetaan tieto siitä, kuka oli kutsuja.
Print version |  PDF  | History: r4 < r3 < r2 < r1 | 
Topic revision: r4 - 28 Oct 2010 - 14:34:16 - PasiHaekkinen
 

TUTWiki

Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback