Palaverimuistiot

Wiki soveltuu erinomaisesti palavereiden asialistojen ja muistioiden laatimis- ja tallennuspaikaksi. Tällä sivulla kerrotaan, kuinka TUTWikin palaverikäyttöä voi helpottaa tietyllä automatisoinnilla:
 • itsestään päivittyvä listaus palaverisivuista
 • uuden palaverisivun helppo luonti lomakkeella
 • yhdenmukaiset palaverisivut sivupohjan avulla

Tavoite

 1. Omalla wikialueella on sivu, jonne on linkitettynä kaikki palaverisivut taulukkomuodossa ja riittävillä metatiedoilla varustettuna: palaverin nimi ja päiväys, milloin ja kuka muokannut viimeksi. Samalta sivulta voi myös luoda uuden palaverisivun täyttämällä lomakkeelle palaverin nimen ja päivämäärän.
 2. Palaverisivu luodaan hyödyntämällä omaa sivupohjaa, jonka avulla palaverisivujen rakenne saadaan yhteismitalliseksi ja vältetään turhaa copy-paste:a.
 3. Jokaista palaveria tai kokousta varten luodaan oma wikisivunsa, johon kirjataan sekä asialista että varsinainen muistio/muistiinpanot.
 4. (Optionaalinen) Etusivulle lista muutamasta uusimmasta palaverisivusta

Toteutus

Tarvittavat uudet wikisivut:
 1. Palaverit: listausnäkymä ja uuden palaverisivun luontilomake
 2. PalaveriSivuTemplate: sivupohja luotaville palaverisivuille
Alla esimerkit näiden wikisivujen sisällöistä, joita voi hyödyntää suoraan omalla wikialueella.

Vaihe 1: Luo palavereille pääsivu, jossa listataan varsinaiset palaverisivut

 1. Mene wikialueesi etusivulle
 2. Klikkaa vasemmasta palstasta "Luo uusi aihe"
 3. Anna sopiva wikinimi wikisivulle, esim. Palaverit (ei välilyöntejä, ei ääkkösiä)
 4. Rastita "Salli ei- WikiSana? uuden aiheen nimeksi" ja klikkaa "Luo tämä aihe"
 5. Avautuneessa muokkausnäkymässä siirry wikimerkkaus-tilaan (WIKITEXT-nappi)
 6. Copy-pasteta seuraava wikimerkkaus lomakkeelle ja talleta

---+Palaverit

%SEARCH{"PalaveriCategory" nonoise="on" excludetopic="*Template, Web*, %TOPIC%" order="topic" reverse="on" header="| *Palaveri* | *Rev* | *Muokattu* | *Muokkaaja* |" format=" | [[$topic][$pattern(.*?---[+]*\!*\s*([^\n\r]+).*)]] | r$rev | [[%SCRIPTURLPATH{"rdiff"}%/$web/$topic][$date]] | $wikiusername |" }%

---+++Lisää uusi palaverisivu
<form   name="meetingform" method="post" action="%SCRIPTURL%/save/%WEB%/%URLPARAM{"topic"}%">
<div class="foswikiFormSteps">
<div class="foswikiFormStep foswikiLast">

%TABLE{databg="" cellborder="0" tableborder="0"}%
| Palaverisivun <nop>WikiNimi: |<input type="text" id="topic" name="topic" value="Viikkopalaveri-%DISPLAYTIME{"$year-$mo-$day"}%" size="40" class="foswikiInputField" /> Tämä näkyy palaverisivun URL-osoitteessa |
| Palaverisivun otsikko: |<input type="text" name="topictitle" value="Viikkopalaveri %DISPLAYTIME{"$day.$mo.$year"}%" size="40" class="foswikiInputField" /> Tämä näkyy palaverilistauksissa otsikkona |
| |&nbsp;<input class="foswikiSubmit" type="submit" value="Lisää"/>|

<input type="hidden" name="templatetopic" value="PalaveriSivuTemplate"/>
<input type="hidden" name="topicparent" value="%TOPIC%"/>
<input type="hidden" name="onlywikiname" value="off" />
<input type="hidden" name="onlynewtopic" value="on" />
</div>
</div>
</form>

Vaihe 2: Luo sivupohja yksittäisille palaverisivuille

 1. Klikkaa vasemmasta palstasta "Luo uusi aihe"
 2. Anna uuden wikisivun nimeksi PalaveriSivuTemplate
 3. Siirry muokkausnäkymässä wikimerkkaus-tilaan (WIKITEXT-nappi)
 4. Copy-pasteta seuraava wikimerkkaus sivun sisällöksi (ainoastaan ensimmäisen ja viimeisen rivin tulee säilyä esimerkin mukaisena, muuten sisältöä saa ja tuleekin muokata omien tarpeiden mukaiseksi)

---+%URLPARAM{"topictitle"}%

*Paikka*: 

*Aika*:

*Edellinen kokous*: <linkki edellisen palaverin sivulle> 

*Seurava kokous*: <päiväys tai linkki seuraavan palaverin sivulle>

---++Esityslista
  1 Asia 1
  1 Asia 2
  1 jne

---++Muistio

*Paikalla:* 

<!-- Muistion rakenne, otsikot asialistasta -->
---+++ Asia 1
 
---+++ Asia 2

---+++ Muut asiat

<!-- luokittelu, älä poista! PalaveriCategory -->

Vaihe 3: Testaa palaverisivun luonti lomakkeella

 1. Avaa äsken luomasi palaverien pääsivu
 2. Muokkaa Lisää uusi palaverisivu -lomakkeen sisältö sopivaksi ja klikkaa Lisää
 3. Jos lomake toimii oikein, wikialusta luo lomakkeessa nimetyn wikisivun ja avaa sen katselunäkymään sivupohjan sisällöillä

IDEA! Palaverisivun wikinimi kannattaa säilyttää ehdotetussa muodossa, koska wikinimeä käytetään palaverisivujen järjestämiseen listauksissa (käännetty aakkosjärjestys)

Vaihe 4 (Optionaalinen): Uusimmat palaverisivut näkyviin wikialueen etusivulle

Jos haluat listata kolme uusinta palaverisivua wikialueen etusivulla, lisää seuraava wikimerkkaus wikiteksti-moodissa etusivulle:
---++ Palaverit

%SEARCH{"PalaveriCategory" nonoise="on" excludetopic="*Template, Palaverit, %TOPIC%" order="topic" reverse="on" limit="3" header="| *3 uusinta palaveria* |" format="| [[$topic][$pattern(.*?---[+]*\!*\s*([^\n\r]+).*)]] |"}%

&gt;<cite> [[Palaverit]]</cite>
Print version |  PDF  | History: r2 < r1 | 
Topic revision: r2 - 31 Jan 2012 - 09:35:53 - PasiHaekkinen
 

TUTWiki

Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback