eOPen tuen koulutus 15.11.2010: TUTWiki

Tallenne koulutuksesta: https://connect.tut.fi/p43779534/

Luento"kalvot" alla.

Start presentation

Slide 1: eOPEn tuen palvelut opettajan arjessa: TUTWiki

TUTWiki

http://wiki.tut.fi

15.11.2010


Pasi Häkkinen

eOPEn tuki

Slide 2: Sisältö

 • Mitä ovat wikit?
 • Mikä on TUTWiki ja minkälaiseen käyttöön se on tarkoitettu?
 • Oman wikialueen tilaaminen
 • Oman wikialueen käyttöönotto: ensimmäiset toimenpiteet
 • Wikialueen ja yksittäisten wikisivujen käyttöoikeudet ja niiden muokkaaminen
 • Kuvien ja liitetiedostojen käyttö

Slide 3: Mikä on wiki?

 • wiki lyhennellä Havaijin kielen sanoista "wiki wiki", mitkä tarkoittavat nopeaa, epämuodollista
 • verkkosivusto, jota periaatteessa kuka tahansa voi muokata suoraan www-selaimesta
 • säilyttää muokkaushistorian, mitään ei häviä lopullisesti
 • voidaan kuvailla myös verkossa olevana jaettuna ja sisältönsä säilyttävänä liitutauluna
 • käyttötarkoituksia:
  • muistiot
  • dokumentaatio
  • ideariihialusta
  • tietovarasto
  • jne

Slide 4: TUTWiki

 • wikipalvelu, joka käynnistettiin TTY:llä vuoden 2010 alussa
 • alustana avoimen lähdekoodin Foswiki (www.foswiki.org), jonka pohjana on edelleen TWiki
 • ns. enterprise wiki eli wiki-toiminnallisuudet + käyttöoikeuksien hallinta
 • käyttö ilmaista TTY:n yksiköille
 • tarkoitettu ensisijaisesti tutkimus- ja projektiryhmien intra- ja extranet-käyttöön, mutta myös muu käyttö mahdollista (ei saa kuitenkaan kilpailla muiden TTY:n järjestelmien kanssa, esim. POP ja Tutka)
 • sisällöt ja käyttöoikeudet wikialuekohtaisia

Slide 5: Wikialue eli web

 • TUTWikin perusyksikkö (vrt. Moodlen kurssialue)
 • koostuu yksittäisistä wikisivuista (aihe, topic), jotka sisältävät (yleensä) hierarkiatiedon yläsivusta (=parent)
 • hierarkiatietoa hyödynnetään automaattisissa sisällysluetteloissa ja murupolussa, mutta ei näy URL-osoitteessa
 • voi sisältää yhden tai useamman aliwikialueen
 • käyttöoikeudet koko wikialueelle jaetaan yleensä käyttäjäryhmien avulla, mutta ryhmät eivät ole sidoksissa tiettyyn wikialueeseen
 • erityisiä wikialueita:
  • Users: käyttäjien henkilökohtaiset wikisivut ja ryhmien wikisivut
  • System: alustan virallinen dokumentaatio (englanniksi)
  • WikiHelp: TUTwikin oma ohjeistus (pääasiassa suomeksi)
  • Sandbox: hiekkalaatikko-wikialue kokeiluille

Slide 6: Wikialueen tilaaminen

 • tilausohjeistus löytyy TUTWikin WikiHelp-wikialueelta: WikiHelp.WikialueenTilaaminen
 • tapahtuu käytännössä wikissä olevalla lomakkeella, johon annetaan seuraavat tiedot:
  • uuden wikialueen nimi (samalla osa wikialueen URL-osoitetta, esim. http://wiki.tut.fi/ProjektinNimi )
  • lyhyt kuvausteksti
  • näkyvyys (julkinen vai suljettu)
  • yhteyshenkilö, ns. WebMaster?
  • arvioitu käyttöaika
  • kuvaus käyttötarkoituksesta TUTWiki-ylläpidolle
 • ylläpito luo tilatun wikialueen yleensä seuraavana arkipäivänä, kuittausviesti sähköpostitse tilaajalle

Slide 7: Oman wikialueen käyttöönotto

 • uusi wikialue sisältää valmiiksi joukon Web-alkuisia wikisivuja, joista tärkeimmät ovat seuraavat:
  • WebHome: etusivu
  • WebLeftBar: vasemman reunan valikko (työkalut + itse lisätyt linkit halutuille wikisivuille)
  • WebPreferences: wikialueen asetukset, mm. näkyvyys ja yleiset käyttöoikeudet
  • WebIndex: hakemistolistaus wikialueen kaikista wikisivuista
  • WebNotify: sähköpostiin tulevien muutosilmoitusten tilaussivu
 • näistä kaksi ensimmäistä ovat sivuja, joita kannattaa muokata haluamikseen ensi tilassa

Slide 8: Uuden wikisivun lisääminen

 • tapahtuu helpoiten linkistä Luo uusi aihe sillä wikisivulla, jonka alle uusi sivu halutaan sijoittaa
 • uuden wikisivun eli aiheen nimen pitää olla ns. WikiNimi? eli se ei saa sisältää ääkkösiä, välilyöntejä tai muita erikoismerkkejä
 • uusi wikisivu on oletusarvoisesti tyhjä, mutta uusi sivu voidaan luoda myös template-sivun pohjalta
 • template-sivu:
  • wikisivu, jonka nimi päättyy sanaan Template, esim. PalaveriSivuTemplate
  • hyödyllinen silloin, kun halutaan käyttää määrämuotoisia wikisivuja

Slide 9: Wikisivujen muokkaaminen

 • Muokkaa-painike sivun yläreunassa tai Muokkaa- ja Raaka muokkaus -linkit sivun alareunassa
 • kaksi muokkaustilaa: WYSIWYG ja wikiteksti (WIKI TEXT -painike WYSIWYG-editorissa)
 • WYSIWYG:
  • muotoilut näkyvät suoraan muokkausikkunassa "Word-mäisesti"
  • soveltuu normaalin tekstin syöttämiseen: listat, taulukot, jne
 • wikiteksti:
  • muokkausnäkymä suoraan lähdekoodi-muodossa
  • soveltuu erityisten wiki-merkkausten (makrot yms) syöttämiseen ja muotoiluun liittyvien ongelmien ratkaisemiseen
 • tallentamisessa puolen tunnin sääntö: jokaisesta tallennuksesta ei automaattisesti synny uutta versiota wikisivusta, jos edellisestä tallennuksesta on vähemmän kuin puoli tuntia. Jos haluat pakottaa uuden version, rastita valinta Pakota uusi versio ennen tallentamista

Slide 10: Tekstin tuominen tekstinkäsittelyohjelmasta TUTWikiin

 • ongelmia odotettavissa erityisesti silloin, jos Wordistä tai OpenOfficesta? tuodaan muotoiltua tekstiä suoraan leikepöydän kautta WYSIWYG-editoriin: muotoilut ja tyylimääritykset tallentuvat wikisivulle ja voivat sekoittaa sen täysin
 • suositeltava toimintatapa:
  • kopioi teksti tekstinkäsittelyohjelmasta ensin ASCII-tekstieditoriin, esim. Notepadiin, ja vasta sitten wikiin
  • lisää/palauta tarvittavat muotoilut kopioituun tekstiin wikissä
  • tee kopiointi pienissä palasissa luku tai kappale kerrallaan
  • kuvat pitää liittää wikisivulle erikseen
 • tarkempi ohjeistus: WikiHelp.Tekstinkasittelyohjelmat

Slide 11: Linkit

Sisäiset linkit muille wikisivuille
 • Foswiki käyttää ns. KameliKirjasin?-linkitystä eli jos keskellä sanaa on yksi tai useampi iso kirjain, sanasta tehdään automaattisesti linkki
 • jos linkin tekstin haluaa muuttaa, se pitää tehdä syntaksilla [[WikiSivunNimi][linkkiteksti, jossa voi olla välejä]]
Linkit TUTWikin ulkopuolelle Lisätietoja linkityksistä ja muista Foswikin wikimerkkauksista: System.TextFormattingRules

Slide 12: Kuvat ja muut liitetiedostot

 • mille tahansa wikisivulle voi lisätä kuvia ja muita liitetiedostoja Liitä-toiminnolla
 • myös liitetiedostot ovat versionhallinnan alla
  • korvaa vanha liitetiedosto samannimisellä uudella versiolla tiedostosta, poistaminen on oikeasti hankalaa!
 • kun kuva tai liitetiedosto on liitetty wikisivulle, sen linkitystä voi hallita WYSIWYG-editorista

Slide 13: Käyttöoikeudet

 • määritellään yleensä wikialuekohtaisesti käyttäjäryhmien avulla WebPreferences-sivulla
 • käyttöoikeuksia voi määritellä myös käyttäjäkohtaisesti (suositus: vain poikkeustapauksissa)
 • sivukohtaiset käyttöoikeuksien laajennukset tai rajaamiset myös mahdollisia
 • kolme oikeutta, jotka voidaan asettaa sallituiksi tai kielletyiksi:
  • luku ( VIEW): vain katselu sallittu
  • muokkaus ( EDIT): olemassa olevan sivun muokkaus mahdollista.
  • uudelleennimeäminen ( RENAME): sallii sivun uudelleennimeämisen ja poistamisen
 • IDEA! Käyttöoikeudet ovat täysin erillisiä, esim. pelkkä muokkausoikeus ei anna lukuoikeutta, vaan lukuoikeus pitää määrittää erikseen.
Lisätietoja: WikiHelp.KaeyttoeoikeuksianHallinta

Slide 14: Apua TUTWikin käyttöön

Vinkki: kun näet fiksusti toteutetun wikisivun TUTWikissä, kopioi surutta sen toteutus omaan käyttöön:
 • tutki wikisivun toteutusta wikiteksti-muodossa (Näytä raaka -linkki sivun alareunassa)
 • kopioi haluamasi wikiteksti-merkkaus leikepöydälle
 • luo uusi tai muokkaa olemassa olevaa wikisivua omalla wikialueellasi
 • siirry wikiteksti-tilaan ja liitä kopioitu merkkaus. Vaatii yleensä muokkaamista: wikialueen nimi, wikisivujen nimet, yms
 • kts. esim. Esimerkki projektin wikialueesta

Print version |  PDF  | History: r7 < r6 < r5 < r4 | 
Topic revision: r7 - 15 Nov 2010 - 15:35:59 - PasiHaekkinen
 

TUTWiki

Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback