You are here: TUTWiki>WikiHelp>Tekstinkasittelyohjelmat (revision 6)

Wikiin kirjoittaminen

Tässä dokumentissa kuvataan, kuinka TUTWikiä käytetään kirjoittamiseen, sekä laajemmin erilaisten sisältöjen tuottamiseen.

Tekstinkäsittelyohjelmat ja wiki

Erot ja yhtäläisyydet

Olet saattanut jo huomatakin, että wikiin kirjoittaminen on hieman erilaista kuin esimerkiksi tekstinkäsittelyohjelmissa. Vaikka yhtäläisyyksiä on paljon, on wikiin kirjoittaminen paikoin hieman erilaista. Wiki onkin välineenä hieman erilainen kuin tekstinkäsittelyohjelmat: se mahdollistaa monia erityisesti verkkojulkaisuun liittyviä asioita, mutta toisaalta voi olla paikoin hankalampi käyttää.

Tekstinkäsittelyohjelmissa ja wikeissä on erityisesti seuraavia eroja.

Tekstinkäsittelyohjelmat perustuvat dokumentteihin: kaikki yhteen dokumenttiin liittyvä tieto on koostettuna yhteen ja samaan tiedostoon (esim. .doc tai .odf -tiedostoon). Myös kuvat (ym. upotetut objektit kuten laskentakaavat) liitetään osaksi tätä samaa dokumenttia. Tekstinkäsittelyohjelmat mahdollistavat myös dokumentin ulkoasun ja tyylien määrittämisen (sivupohja, ylä- ja alatunnisteet, marginaalit, jne.). Tästä syystä julkaisuversioiden (printti, PDF) tekeminen näistä ohjelmistoista on hyvin suoraviivaista. Toisaalta hyvän verkkojulkaisun (HTML) tekeminen näistä dokumenteista voi olla erittäin haastavaa.

Wiki perustuu wiki-sivuihin. Tekstinkäsittelyohjelmien tavoin, wikisivuille voi kirjoittaa tekstiä, johon liittyy muotoilua (esim. otsikointi, lihavointi, jne.). Wiki-sivuille voidaan lisätä myös hyperlinkkejä, jotka viittaavat muihin wiki-sivuihin tai yleisesti mihin tahansa muuhun web-sivuun. Kuvia ym. liitteitä ei voi teknisesti suoraan upottaa wiki-sivulle vaan ne lisättävä wikiin liitetiedostoina. Wiki mahdollistaa vain rajoitetusti sivujen ulkoasun ja tyylien määrittämisen.

Ideana on, että wikeissä sisältö erotetaan siihen liittyvästä muotoilusta. Näin ollen wiki-sisällöistä voidaan periaatteessa joustavammin tehdä erilaisia julkaisumuotoja. Wiki-järjestelmä tekee sisällöistä automaattisesti HTML-muotoisen verkkojulkaisun, josta saadaan myös tulostettava versio ilman lisätoimenpiteitä (ks. tulostuksen esikatselu selaimessa). Sisällöstä voidaan automatisoidusti tuottaa julkaisu myös muissa formaateissa, erityisesti PDF-muodossa. Jos julkaisuun liittyviä tyylejä (sivupohja, ylä- ja alatunnisteet, jne.) halutaan hienosäätää, voidaan sisältö tarvittaessa kopioida wikistä tekstinkäsittelyohjelmaan hienosäätöä varten juuri ennen julkaisua.

Sisällön tuominen wikiin tekstinkäsittelyohjelmista

Tässä aliluvussa ohjeistetaan, kuinka sisältöä voidaan tuoda tekstinkäsittelyohjelmista (Microsoft Word, OpenOffice.org, jne.) wikiin.

Varoitus! Älä kopioi sisältöä suoraan tekstinkäsittelyohjelmasta wikiin. Näin on teknisesti mahdollista toimia, mutta pidemmän päälle siitä voi koitua enemmän hankaluuksia kuin hyötyä. Kun teksti kopioidaan suoraan wikiin, kopioituu siinä varsinaisen sisällön lisäksi myös tekstiin kuuluvat muotoilut ja tyylisäännöt. Kopioidut tyylisäännöt voivat ylikirjoittaa wikin omia tyylejä, jolloin selaimella käytettävä editori ei välttämättä toimi odotetulla tavalla. Ongelma voidaan selvittää, mutta sen välttäminen on helpompaa.

Sen sijaan toimi siis seuraavasti:
  • Avaa apuvälineeksi yksinkertainen tekstieditori, joka ei tue muotoilukomentoja (esim. Windowsissa notepad)
  • Kun kopioit tietoja tekstinkäsittelyohjelmista wikiin, kopioi ne ensin em. tekstieditoriin ja vasta sitten wikiin. Tällä tavalla kopioidusta tekstistä suodattuvat pois erilaiset muotoilusäännöt.
  • Lisää muotoilu tekstiin takaisin käyttämällä wikin omia muotoilutyövälineitä (otsikointi, lihavointi, jne.). Huomaathan, että kaikkia käyttämiäsi muotoilusääntöjä ei välttämättä tueta wikissä! Tämä toki asettaa oman rajoitteensa sille, minkälaiseen sisältöön wikiä kannattaa käyttää.
  • Teksti kannattaa kopioida pienissä paloissa, esimerkiksi kappale tai aliluku kerrallaan.
Print version |  PDF  | History: r9 | r7 < r6 < r5 < r4 | 
Topic revision: r6 - 03 Nov 2010 - 08:40:59 - JaakkoSalonen
 

TUTWiki

Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback