Wikialueen vasemman valikkopalstan muokkaaminen (WebLeftBar)

Jos haluatte muokata vasenta palstaa (lisätä linkkejä tietyille wikisivuille, laatia automaattisen sisällysluettelon TreePluginin avulla, yms), niin se tapahtuu muokkaamalla sivua http://wiki.tut.fi/OmaWikialue/WebLeftBar (korvaa osoitteesta sana OmaWikialue oman wikialueesi nimellä tai hae WebLeftBar-sivu Hakemisto-linkin takaa).

Automaattisen sisällysluettelon lisääminen

Jos vasempaan palstaan haluaa automaattisesti päivittyvän listauksen kaikista niistä wikisivuista, joiden parent on wikialueen etusivu (WebHome), niin se tapahtuu seuraavasti:
  1. Avaa oman wikialueesi WebLeftBar-sivu joko Hakemisto-linkin takaa tai kirjoittamalla sivun nimen suoraan www-selaimen osoiteriville
  2. Klikkaa Muokkaa-painiketta
  3. Siirry wikiteksti-muokkaustilaan editorin WIKI TEXT -painikkeella (tarvittavan wiki-merkkauksen syöttäminen ei toimi WYSIWYG-muokkaustilassa)
  4. Lisää seuraava rivi Työkalut-linkkien yläpuolelle:
%TREE{excludetopic="Web*,*Template" formatting="outline" format="* [[$topic][$pattern(.*?---[+]*\s*([^\n\r]+).*)]]" levelprefix="   " startlevel="1" stoplevel="1"}%

Tämä wiki-merkkaus tuottaa wikisivulistauksen hyödyntämällä Foswikin TreePlugin-laajennus seuraavasti:
  • listataan kaikki 1-tason wikisivut eli sivut, joiden yläsivuksi (parent) on määritelty wikialueen etusivu WebHome pois lukien sivut, joiden nimi alkaa Web-sanalla tai päättyy Template-sanaan (parametrit startlevel, stoplevel, excludetopic)
  • linkitekstinä näytetään wikisivun pääotsikko (Heading 1 -tyyli) wikisivun nimen sijasta. Tämän avulla linkkitekstit ovat selkokielisiä eli voivat sisältää ääkkösiä ja välilyöntejä.
Print version |  PDF  | History: r3 < r2 < r1 | 
Topic revision: r3 - 16 Nov 2010 - 12:58:44 - PasiHaekkinen
 

TUTWiki

Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback