You are here: TUTWiki>WikiHelp>WebHome

WikiHelp

Tämä verkon tarkoituksena on koota yhteen TUTWikiin ja sen wiki-alustaan liittyvää ohjeistusta.

Käyttöönotto ja peruskäyttö

Tutustu myös Foswikin omaan dokumentaatioon (In English):

Wikin käyttötapoja

Soveltavia ohjeita

Tietoja TUTWikistä

Linkkejä ja lisämateriaalia

  • User's Guide - Foswikin käyttäjäopas (englanniksi)
  • BeginnersStartHere - Lyhyt esittely uudelle wikin käyttäjälle (englanniksi)
  • "Viisautta wikin tekoon" wikiopas Millaisiin tarkoituksiin wikejä voi ja kannattaa käyttää? Voiko isolla joukolla tuottaa yhdessä laadukasta materiaalia esimerkiksi organisaation tai opetuskäyttöön? Miten wikin käyttö aloitetaan? Vastaukset muun muassa näihin kysymyksiin löydät tästä oppaasta.

Koulutukset ja muut TUTWiki-esittelyt

Print version |  PDF  | History: r36 < r35 < r34 < r33 | 
Topic revision: r36 - 12 Nov 2012 - 10:49:26 - PasiHaekkinen
 

TUTWiki

Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback