Wikialueen tilaaminen

Wiki-alue: päätason työtilana vai aliverkkona?

TUTWikissä voidaan uusia wiki-alueita luoda kahdella tavalla: joko päätason wikialueena tai aliverkkona olemassa olevalle alueelle. Kummallakin tavalla wiki-alueen rakentamiseen on omat hyvät ja huonot puolensa.

Tee uusi päätason wikialue, jos:
  • Käytössäsi ei vielä ole yhtään wiki-aluetta
  • Haluat itsenäisen wiki-alueen (ei esim. liity tiettyyn laitokseen tai tutkimusryhmään)
  • Haluat wiki-alueelle mahdollisimman yksinkertaisen URL-osoitteen (http://wiki.tut.fi/Alue)

Sen sijaan uuden aliverkon tekeminen kannattaa erityisesti, jos:
  • Käytössäsi on yleisempi päätason wiki-alue (esim. laitoksen tai tutkimusryhmän oma wikialue)
  • Haluat päätason wikialueen sisälle itsenäisen työtilan, jota käyttävät osittain eri henkilöt kuin pääaluetta (esim. tutkimusprojektin oma työtila)
  • Haluat, että työtila tunnistetaan osaksi päätason wiki-aluetta (URL-osoite http://wiki.tut.fi/Alue/Aliverkko)

Päätason wikialueet

Wikialueet, jotka tulevat wikipalvelun juureen (wiki.tut.fi/WikiAlue), tilataan ylläpidolta. Tilaaminen tapahtuu lomakkeella

WebRequests.NewWebRequest

Aliverkot eli alatason wikialueet

Päätason wikialueiden alle voidaan luoda yksi tai useampi aliverkko (wiki.tut.fi/WikiAlue/Aliverkko). Näiden aliverkkojen lisääminen onnistuu keneltä tahansa, jolla on muokkausoikeudet päätason wikialueeseen, jonka alle uusi aliverkko sijoitetaan. Aliverkon lisääminen tapahtuu lomakkeella

System.ManagingWebs

Ohje lomakkeen täyttämiseen:
Name of the new Web Aliverkon nimi muodossa PäätasonWiki.Aliverkko (huomaa piste wikialueiden nimien välissä!)
Description Lyhyt aliverkon kuvaus
Additional settings:  
Template web Mallipohja tyhjälle wikialueelle. _default-mallipohja on lähes aina paras valinta.
List on SiteMap page Näytetäänkö aliverkko sivukartassa. Kannattaa jättää oletusarvoonsa show
(sivukartassa huomioidaan käyttöoikeudet eli suljetut wikialueet eivät näy sivukartassa muille kuin wikialueen jäsenille)
Include in global search Sisällytetäänkö aliverkko koko sivuston hakuun. Kannattaa jättää oletusarvoonsa include
(hakutuloksissa huomioidaan käyttöoikeudet eli suljetut wikialueet eivät näy hakutuloksissa muille kuin wikialueen jäsenille)
Web color Aliverkon tunnisteväri (aliverkon nimen edessä näkyvä värillinen neliö)
Print version |  PDF  | History: r5 < r4 < r3 < r2 | 
Topic revision: r5 - 29 Jun 2010 - 15:56:52 - AdminUser
 

TUTWiki

Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback