You are here: TUTWiki>WikiHelp>Yllapito

Yhteydenotto ylläpitoon

Yhteystiedot

TUTWikin ylläpidosta vastaa TTY:n eOPEn tuki. Ylläpitoon yhteydenotot ja kysymykset IT-Helpdeskin kautta: it-helpdesk@tut.fi.

Tunnetut ongelmat

Tälssä osiossa on kuvattu ylläpidolle tiedoksti annetut ongelmat TUTWikissä sekä toimintatavat niiden ratkaisemiseksi. Tunnetut ongelmat -listan vikoihin pyritään aktiivisesti etsimään parempia ratkaisuja wiki-alustaa ylläpitäessä.

Ongelma: Sanojen perään wiki-sivulla ilmestyy kysymysmerkkejä

Kuvaus: Kun kirjoitan tekstiä wikiin, sanojen perään ilmestyy kysymysmerkkejä. Esimerkiksi: "Käy katsomassa TUTWiki-profiilini."

Ratkaisu: Tarkalleen ottaen kyseessä on wikin ominaisuus, joka liittyy karavaanityylin käyttöön. Wiki-alusta tulkitsee kaikki yhteenkirjoitetut sanat ja osan lyhenteistä uusien wiki-sivujen nimiksi. Kysymysmerkki sanan perässä on pikalinkki, jota klikkaamalla voi ohjatusta luoda uuden sivun annetulla nimellä. Voit pakottaa wikin poistamaan hyperlinkin uudelle sivulle lisäämällä huutomerkin sanan eteen (esim. !TUTWiki)

-- JaakkoSalonen - 03 Nov 2010

Ongelma: Piste-merkin (.) sisältävä wiki-sivu joutuu väärään työtilaan

Kuvaus: Jos verkkoon/työtilaan yrittää luoda wiki-sivuja, joka sisältää piste-merkin (esimerkiksi sivu "12. tammikuuta"), saattaa järjestelmä sallia tämän virheellisesti ja sijoittaa sivun väärään verkkoon. Wiki-sivun puutteellinen tarkistus johtuu todennäköisesti ohjelmistovirheestä käytetyssä wiki-alustassa (Foswiki).

Ratkaisu: Vika saattaa korjautua wiki-alustan päivitysversioissa. Välittömänä ratkaisuna on suositeltavaa, että wiki-sivujen nimissä vältetään piste-merkin käyttöä.

-- JaakkoSalonen - 11 Feb 2010

Ongelma: Selain näyttää vanhentuneita wiki-sivuja

Kuvaus: Wikiä selattaessa selain näyttää usein "vanhentuneita" sivuja. Esimerkiksi: kun kirjaudun sisään wikiin, selain näyttää kirjautumisen jälkeen, kuin en olisi kirjautunut ollenkaan. Sama ongelma voi toistua sivuja muokattaessa: sivumuokkaukset päivittyvät selaimessa viiveellä esimerkiksi vasta lataamalla sivun uudelleen toisen kerran.

Ratkaisu: Vika voi liittyä välityspalvelimen käyttöön (proxy). Jos mahdollista, poista selaimestasi käytöstä mahdolliset välityspalvelimet HTTP- ja HTTPS-yhteyksille. Vaihtoehtoisesti voit kokeilla toisen välityspalvelimen käyttöä, jos sellainen on saatavilla. Jos sinun täytyy käyttää tiettyä välityspalvelinta, on toistaiseksi paras ratkaisu sivujen uudelleenlaataaminen ("Refresh") aina tarpeen vaatiessa.

-- JaakkoSalonen - 10 Mar 2010

Ongelma: Liitetiedostojen poistaminen ei onnistu

Kuvaus: Kun liitetiedostoa yrittää poistaa antaa wiki virheilmoituksen: "Attachment move failed ... During move of attachment xxx to Trash.TrashAttachment an error was found. Please notify your TUTWiki administrator.". Ilmoituksen jälkeen liitetiedosto ei poistu vaan löytyy edelleen vanhasta paikastaan.

Ratkaisu: Ilmoitus johtuu todennäköisesti siitä, että olet jo aikaisemmin kertaalleen poistanut samannimisen liitetiedoston. Foswiki ei todellisuudesta lopullisesti poista tiedostoja, vaan siirtä ne ainoastaan suojattuun roskakoriin jatkokäsittelyä varten. Jos samannimisen tiedoston yrittää poistaa kahdesti, tulee oheinen virheilmoitus tiedoksi, jottei roskissa käsittelyä odottava tiedosto tulisi ylikirjoitetuksi. Ratkaisu ongelmaa toistaiseksi on liitetiedostoa poistaessa merkitä valinta "nimeä uudelleen" ja antaa liitetiedostolle sellainen nimi, jota ei vielä roskakorista löydy.

-- JaakkoSalonen - 07 May 2010

Ongelma: Virheelliset sähköpostiosoitteet käyttäjien listauksessa

Kuvaus: Wikin käyttäjälistauksessa näytetään sähköpostiosoitteeksi käyttäjille virheellisesti tunnus@tut.fi.

Ratkaisu: Vika on tiedossa ja siihen pyritään etsimään ratkaisu.

-- JaakkoSalonen - 24 Jun 2010

Ongelma: Sivua muokattaessa kursori katoilee ärsyttävästi

Kuvaus: Sivua muokattaessa kursori katoaa: tekstiä voi edelleen työstää, mutta kursori lakkaa näkymästä. Katoileva kursori ärsyttää.

Ratkaisu: Vika on paikannettu Foswikin käyttämään tekstieditoriin. Nopeana ratkaisuna voit tallentaa sivun ja avata sen uudelleen muokkaustilassa, jolloin kursori palaa näkyviin. Ongelma tulee todennäköisesti ratkeamaan seuraavassa wiki-alustan päivityksessä.

-- JaakkoSalonen - 10 Aug 2010
Print version |  PDF  | History: r9 < r8 < r7 < r6 | 
Topic revision: r9 - 03 Nov 2010 - 07:54:24 - JaakkoSalonen
 

TUTWiki

Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback