Difference: Materiaalipankki (r36 vs. r35)

EU_EAKR_logo_suomi_wiki.png

Materiaalipankki

InnoPilotti-seminaarin "Innovatiiviseen tuotekehitykseen uutta potkua Demolan avulla" 28.8.2012 esitysmateriaalit

InnoPilotti-projektin kalvosarjat, suunnitelma, esitteet, raportit

Kokonaisprosessin kuvaus

Oppilaiden ja projektien kalvosarjat ja ohjeita

Opettajien ohjeita

Projektikumppanien ohjeita

 • partner_checklist.pdf: Checklist for project partner (PDF) (päivitetty 31.8.2012)
 • Asiakirjamallit (projektin sisäiseen käyttöön)

  InnoPilotti-julkaisuja

  Demola-kulttuuriin liittyviä kirjoja ja nettisivustoja - kun haluat perehtyä aihepiiriin

  Listassa on vain joitakin olennaisiksi koettuja poimintoja Demolan edustamaan uuteen kulttuuriin liittyvästä aineistosta. Jos haluat suositella listaan lisäyksiä, kerro ehdotuksesi matti.p.vuori@tut.fi. Tulevaisuuden kyvykkyystarpeetInnovointiInnovaatioiden liiketoiminta, tuotekehitys, lean startups
  • Eric Ries. 2011. The Lean Startup: How Constant Innovation Creates Radically Successful Businesses.
  • Alexander Osterwalder and Yves Pigneur. 2010. Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers.
  • Brant Cooper. 2010. The Entrepreneur's Guide to Customer Development: A cheat sheet to The Four Steps to the Epiphany.
  • Geoffrey A. Moore. 1998. The Gorilla Game: Investor's Guide to Picking Winners in High Technology
  • Nettilinkkejä:
  Agile ohjelmistokehitys
  • Alistair Cockburn. 2006. Agile Software Development: The Cooperative Game.
  Ideoiden myyminenToiminnan muuttaminen, uudistuminen
  • Jürgen Applelo. 2012: Change Management 3.0.
  • John P Kotter. 2008. A Sense of Urgency.
  • Tennant, Snyder & Duarte. 2008. Unleashing innovation. How Whirlpool transformed an industry? [Uudistamalla itsensä!]
  Yhteistoiminnallinen oppiminen ja innovatiivinen opetus
  • Reijo Siltala. Innovatiivisuus ja yhteistoiminnallinen oppiminen liike-elämässä ja opetuksessa. Turun yliopiston julkaisuja, sarja C, tom. 304
  Mitä muualla tehdään? (Vain muutama poiminto)
  • T. Carleton, L. Leifer. 2009. Stanford’s ME310 Course as an Evolution of Engineering Design. Proceedings of the 19th CIRP Design Conference – Competitive Design, Cranfield University, 30-31 March 2009, pp 547.
  • António Augusto Fernandes, Sónia da Silva Vieira, Albertina P. Medeiros and Renato M. Natal Jorge. Structured Methods of New Product
   Development and Creativity Management: A Teaching Experience. Creativity and Innovation Management, Volume 18 Number 3 2009.
  • Sebastian K. Fixson. 2009. Teaching Innovation through Interdisciplinary Courses and Programmes in Product Design and Development: An Analysis at 16 US Schools. Creativity and Innovation Management, Volume 18, Issue 3.
  -- Users.MattiVuori - 12 Dec 2012

 
Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback