Difference: 08RaportinPäiväysJaLaatija (r3 vs. r2)

8. Raportin päiväys ja laatija

Aika: xx.xx.xxxx 18.12.2014    
Paikka: Tampereella    
Raportin laatijat: Tähän allekkain ryhmäläisten nimet Aalto Kirsi TTY Opiskelupalvelut Opiskelupalvelupäällikkö
    Hinkkanen Paula YTHS Hervanta Yleislääkäri
    Leppänen Markku TTY Tilapalvelut Turvallisuusinsinööri
    Malmberg-Virta Anna YTHS Hervanta Terveydenhoitaja
    Paviala Kalevi TTY Tilapalvelut Järjestelmäsuunnittelija
    Riipinen Paula YTHS Hervanta Psykologi
  Seppälä Eveliina TTYY Sosiaalipoliittinen sihteeri

View topic | View difference side by side | History: r3 < r2 < r1 | More topic actions
 
Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback