Difference: 09RaportinJatkokäsittely (r2 vs. r1)

9. Raportin käsittely

Päivämäärä Käsittelyn vaihe
  19.1.2015 Käsitelty yliopiston vastuuryhmän Käsitellään TTY:n johtoryhmässä kokouksessa
  14.1.2015 Käsitelty tiedekunnan/ yksikön kokouksessa Käsitellään YTHS terveyspalveluyksikön johtoryhmässä
  Kevät 2015 Käsitelty Käsitellään YTHS:n terveyspalveluyksikön johtoryhmässä johtokunnassa
  ? Käsitelty Käsitellään ylioppilaskunnassa

View topic | View difference side by side | History: r2 < r1 | More topic actions
 
Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback