Difference: AvaimiakinPit?ääHallinnoida (r2 vs. r1)

Avaimiakin pitää hallinnoida

Avaimia tarvitaan sekä fyysisiin lukkoihin että kryptoalgoritmeihin. Jälkimmäisissä on symmetristen avainten lisäksi olemassa epäsymmetrisiä. Kaikenlaisten avainten tapauksessa on tärkeää, että oikeilla henkilöillä on heidän tarvitsemansa avaimet ja muilla ei. Avaintarpeet vaihtelevat ja avaimille voi myös sattua kaikenlaista katoamisesta kopiointiin. Kaikki tällainen asettaa avaimiin kohdistuvia hallinnollisia vaatimuksia niille, joiden intressinä on suojata tietoja tai fyysisiä paikkoja kyseisten avaimien avulla. On keskeistä huomata, että suurin osa näistä hallinnointitehtävistä ei kuulu lukkosepän eikä kryptologin toimenkuvaan.

-- JukkaKoskinen?

SivuTiedotLaajennettu edit
Vaativuus Perus
ValmiusValmisteilla Valmis
Tyyppi Ydin
LuokitusUhkat Krypto
MitäLuottamuksellisuus Useita
MiltäIhmisetön Tahallinen uhka
MissäOrganisaatio Järjestelmä
Kuka Tite-ammattilainen
Milloin Ennakolta
Miksi Hyvä tapa

View topic | View difference side by side | History: r2 < r1 | More topic actions
 
Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback