Difference: HyökkäystenTaksonomia (r4 vs. r3)

r4 - 22 Apr 2010 - 07:55 - MaijuLehtonen? r3 - 10 Mar 2010 - 20:40 - MaijuLehtonen?

Hyökkäysten taksonomia

Hyökkäysten taksonomia

Taksonomia on sellainen luokittelu, joka jakaa koko kentän toisensa poissulkeviin luokkiin. Tällaista luokittelua voidaan käyttää vaikkapa toteutuneiden tietoturvauhkien tilastointiin, jolloin niiden esiintymisen tiheydestä voidaan tehdä johtopäätöksiä esim. uhkien todennäköisyyksistä. Tätä tietoa taas voidaan soveltaa riskianalyysin kautta tietoturvasuunnitteluun .

Taksonomia on sellainen luokittelu, joka jakaa koko kentän toisensa poissulkeviin luokkiin. Tällaista luokittelua voidaan käyttää vaikkapa toteutuneiden tietoturvauhkien tilastointiin, jolloin niiden esiintymisen tiheydestä voidaan tehdä johtopäätöksiä esim. uhkien todennäköisyyksistä. Tätä tietoa taas voidaan soveltaa riskianalyysin kautta tietoturvasuunnitteluun .

John D. Howard esittää väitöskirjassaan: An Analysis of Security Incidents on the Internet 1989-1995 määritelmän tietoturvalle: "Computer security is preventing attackers from achieving objectives through unauthorized access or unauthorized use of computers and networks." Sen pohjalta hän tiivistää (luvussa 6) alla olevaan taulukkoon taksonomian, jossa tietokoneeseen tai verkkoon hyökkäävä voidaan luokitella ensimmäisen sarakkeen mukaisesti ja tavoite (motivaatio), johon hän tähtää, on jokin viimeisessä sarakkeessa mainituista. Tavoitteeseen päästään jonkin tietoon liittyvän tuloksen kautta. Tulos muodostuu siitä, että jollain välineellä pääsee käsiksi tietoon. Pääsy on jaoteltu neljään vaiheeseen.

John D. Howard esittää väitöskirjassaan: An Analysis of Security Incidents on the Internet 1989-1995 määritelmän tietoturvalle: "Computer security is preventing attackers from achieving objectives through unauthorized access or unauthorized use of computers and networks." Sen pohjalta hän tiivistää (luvussa 6) alla olevaan taulukkoon taksonomian, jossa tietokoneeseen tai verkkoon hyökkäävä voidaan luokitella ensimmäisen sarakkeen mukaisesti ja tavoite (motivaatio), johon hän tähtää, on jokin viimeisessä sarakkeessa mainituista. Tavoitteeseen päästään jonkin tietoon liittyvän tuloksen kautta. Tulos muodostuu siitä, että jollain välineellä pääsee käsiksi tietoon. Pääsy on jaoteltu neljään vaiheeseen.

Ideana on siis, että erilaisia hyökkäyksiä voidaan mallintaa valitsemalla kustakin sarakkeesta yksi (tai usea) vaihtoehto. Koska kyseessä ovat tietoverkon kautta tapahtuneet hyökkäykset, yhtenä vaiheena on aina "prosessi", eli se että hyökkääjä on saanut käyntiin kohdekoneessa jonkin ohjelman.

Ideana on siis, että erilaisia hyökkäyksiä voidaan mallintaa valitsemalla kustakin sarakkeesta yksi (tai usea) vaihtoehto. Koska kyseessä ovat tietoverkon kautta tapahtuneet hyökkäykset, yhtenä vaiheena on aina "prosessi", eli se että hyökkääjä on saanut käyntiin kohdekoneessa jonkin ohjelman.

Attackers   Tools       ----------------- Access -----------------           Results   Objectives
Hackers   User Command   Implementation Vulnerability   Unauthorized Access       Files   Corruption of Information   Challenge, Status
Spies ==> Script or Program ==> Design Vulnerability => Unauthorized Use => Processes => Data in Transit ==> Disclosure of Information ==> Political Gain
Terrorists   Autonomous Agent   Configuration Vulnerability               Theft of Service   Financial Gain
Corporate Raiders   Toolkit                   Denial-of-service   Damage
Professional Criminals Distributed Tool
Vandals Data Tap
Attackers   Tools       ----------------- Access -----------------           Results   Objectives
Hackers   User Command   Implementation Vulnerability   Unauthorized Access       Files   Corruption of Information   Challenge, Status
Spies ==> Script or Program ==> Design Vulnerability => Unauthorized Use => Processes => Data in Transit ==> Disclosure of Information ==> Political Gain
Terrorists   Autonomous Agent   Configuration Vulnerability               Theft of Service   Financial Gain
Corporate Raiders   Toolkit                   Denial-of-service   Damage
Professional Criminals Distributed Tool
Vandals Data Tap

Internet on tämän tutkimuksen jälkeen kasvanut edelleen roimasti ja yhä suuremmalla osalla koneista on siihen nopea ja suuren osan ajasta kytkettynä oleva yhteys. Nämä tekijät ovat osaltaan vaikuttaneet siihen, että taulukon työkalusarakkeen "distributed tool" on bot-verkkojen myötä saanut huomattavan painon. Kyseessä ovat murretuissa koneissa ajettavat ja komentokanavan (esim. IRC:n) kautta etäältä käytettävät ja kaikenlaisiin tulossarakkeessa mainittuihin hyökkäyksiin soveltuvat ohjelmat, ja nimenomaan sellaisten "armeijat", eli suuret joukot. Niiden myötä on voimistunut jossain määrin uudenlainen motivaatio, mutta sekin oikeastaan on jo taulukon viimeisessä sarakkeessa. Nimittäin bot-armeijan komentaja voi hyötyä taloudellisesti vuokraamalla sitä erilaisiin tarkoituksiin. Bot-verkkojen avulla on aiempaa helpompaa hankkia rahaa myös hyökkäyksen uhkaan perustuvalla kiristyksellä.

Internet on tämän tutkimuksen jälkeen kasvanut edelleen roimasti ja yhä suuremmalla osalla koneista on siihen nopea ja suuren osan ajasta kytkettynä oleva yhteys. Nämä tekijät ovat osaltaan vaikuttaneet siihen, että taulukon työkalusarakkeen "distributed tool" on bot-verkkojen myötä saanut huomattavan painon. Kyseessä ovat murretuissa koneissa ajettavat ja komentokanavan (esim. IRC:n) kautta etäältä käytettävät ja kaikenlaisiin tulossarakkeessa mainittuihin hyökkäyksiin soveltuvat ohjelmat, ja nimenomaan sellaisten "armeijat", eli suuret joukot. Niiden myötä on voimistunut jossain määrin uudenlainen motivaatio, mutta sekin oikeastaan on jo taulukon viimeisessä sarakkeessa. Nimittäin bot-armeijan komentaja voi hyötyä taloudellisesti vuokraamalla sitä erilaisiin tarkoituksiin. Bot-verkkojen avulla on aiempaa helpompaa hankkia rahaa myös hyökkäyksen uhkaan perustuvalla kiristyksellä.

Oheinen käsitekartta jäsentelee hieman toisella tavalla hyökkääjiä ja heidän motiivejaan ja mainitsee myös hakkerin etiikan johdannaisena krakkerin etiikan. Kaavio määrittelee sellaisetkin hakkerit kuin ohikulkijat, leiriytyjät ja vandaalit. Näitä tavallisempi termi on kaaviossa mainittu "script kiddy" eli skriptipentu. Se on vähättelevä nimitys sellaisille hyökkääjille, jotka vain käyttävät etevämpien laatimia hyökkäysskriptejä ymmärtämättä välttämättä paljonkaan siitä mitä tapahtuu. Puolustajan ei kannata väheksyä tällaisiakaan hyökkääjiä.

Oheinen käsitekartta jäsentelee hieman toisella tavalla hyökkääjiä ja heidän motiivejaan ja mainitsee myös hakkerin etiikan johdannaisena krakkerin etiikan. Kaavio määrittelee sellaisetkin hakkerit kuin ohikulkijat, leiriytyjät ja vandaalit. Näitä tavallisempi termi on kaaviossa mainittu "script kiddy" eli skriptipentu. Se on vähättelevä nimitys sellaisille hyökkääjille, jotka vain käyttävät etevämpien laatimia hyökkäysskriptejä ymmärtämättä välttämättä paljonkaan siitä mitä tapahtuu. Puolustajan ei kannata väheksyä tällaisiakaan hyökkääjiä.

-- JukkaKoskinen?

-- JukkaKoskinen?

  
SivuTiedotLaajennettu edit
Vaativuus Perus
ValmiusValmis
Tyyppi Ydin
Luokitus Uhkat
MitäUseita
MiltäUseita
MissäUseita
KukaTite-maallikko
Milloin Ennakolta
Miksi Hyvä tapa
SivuTiedotLaajennettu edit
Vaativuus Perus
ValmiusValmisteilla
Tyyppi Ydin
Luokitus Uhkat
MitäLuottamuksellisuus
MiltäIhmisetön uhka
MissäOrganisaatio
KukaTite-ammattilainen
Milloin Ennakolta
Miksi Hyvä tapa
r4 - 22 Apr 2010 - 07:55 - MaijuLehtonen? r3 - 10 Mar 2010 - 20:40 - MaijuLehtonen?

View topic | View difference interwoven | History: r4 < r3 < r2 < r1 | More topic actions
 
Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback