Difference: Johdanto (r3 vs. r2)

Tämä "Johdanto"-kokonaisuus määrittelee melko laajasti tietoturvan käsitteitä ja aineistoon tutustuminen kannattaa tietenkin aloittaa niistä. Mukana on myös tämän aineiston luonnehdinta ja viitteet muihin aineistoihin.

-- JukkaKoskinen?

SivuTiedotLaajennettu edit
Vaativuus Perus
ValmiusValmisteilla Valmis
Tyyppi Ydin
LuokitusUhkat Hallinto
MitäLuottamuksellisuus Muu
MiltäIhmisetön Muu uhka
MissäOrganisaatio Useita
Kuka Tite-maallikko
Milloin Ennakolta
Miksi Hyvä tapa

View topic | View difference side by side | History: r3 < r2 < r1 | More topic actions
 
Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback