Difference: KopiointiJaV?äärentäminen (r2 vs. r1)

Kopiointi ja väärentäminen

Bittejä voidaan tunnetusti kopioida täydellisesti ja väärentämisenkin voi tehdä "jäljettömästi". Tämä on yksi keskeisistä haasteista mm. eheydelle, autenttisuudelle, kiistämättömyydelle ja tekijänoikeuksille. Tarkastellaan tässä asiaa fyysiseltä kannalta: Jos bittien tai niiden sisältämän tiedon pitää olla fyysisessä muodossa, esim. tietyntyyppisenä tallenteena tai henkilötodistuksena, kopiointi tai väärentäminen ei ole enää niin helppoa. Silti sitä pitää torjua, mm. seuraavissa tilanteissa:

 • tekijänoikeuksien puolustaminen
  • äänitteet ja muut tallenteet.
  • tietokoneohjelmat (lisenssit)
 • eheys
  • tapahtumakirjanpito: ajopiirturi, päästömittauslaite
  • nopeuden rajoittimet, asejärjestelmien kontrolli
  • pakkausmerkinnät, sinetit
 • mukana autentikoitumista:
  • yleiset dokumentit: passit, henkilötodistukset,...
  • oikeutuksia välittävät 'tokenit' (...): rannekkeet huvipuistoissa ym., (autentikointiin liittyy näissä siirtämättömyyden vaatimus, joka on myös peukaloinnin torjuntaa).
  • kiistämättömyyteen liittyviä: rahakortit, luottokortit, lainauskortit, ...
 • pelkkää oikeutusta:
  • yleinen: raha ja muut käteismaksuvälineet
  • ladattavat rahakortit, rahakkeet, pelimerkit, poletit,
  • pääsyliput, matkaliput

Mihin kohtaan kuuluisi opiskelijakortin lukukausitarra?

-- JukkaKoskinen?

SivuTiedotLaajennettu edit
Vaativuus Perus
ValmiusValmisteilla Valmis
Tyyppi Ydin
Luokitus Uhkat
MitäLuottamuksellisuus Useita
MiltäIhmisetön Useita uhka
MissäOrganisaatio Useita
Kuka Tite-ammattilainen
MilloinEnnakolta Päivittäin
Miksi Hyvä tapa

View topic | View difference side by side | History: r2 < r1 | More topic actions
 
Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback