Difference: Kryptoprotokollat (r2 vs. r1)

Kryptoprotokollat

Tässä kokonaisuudessa käsitellään myös joitakin kryptoprotokollien tapaisia menetelmiä, jotka eivät välttämättä täytä määritelmän kryptografista osuutta: näitä ovat biometriikka ja heikot salasanasysteemit.

-- JukkaKoskinen?

SivuTiedotLaajennettu edit
Vaativuus Perus
ValmiusValmisteilla Valmis
Tyyppi Ydin
LuokitusUhkat Krypto
MitäLuottamuksellisuus Muu
MiltäIhmisetön Muu uhka
MissäOrganisaatio Muu
Kuka Tite-ammattilainen
Milloin Ennakolta
Miksi Hyvä tapa

View topic | View difference side by side | History: r2 < r1 | More topic actions
 
Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback