Difference: PääsynvalvonnanMäärittelyä (r2 vs. r1)

Pääsynvalvonnan Määrittelyä

Jos sopivasti ajattelee, lähes kaikkea tietoturvaa voisi luonnehtia siten, että oikeat ja vain oikeat henkilöt pääsevät oikeissa aikeissa käsiksi johonkin tietoresurssiin. Toisaalta tämä ilmaisee vain sen, mistä pääsynvalvonnassa on kyse. Pääsynvalvonta ('access control') koskee tiivistetysti sitä, miten henkilön, toiminnan ja kohteen muodostama kolmikko voidaan ratkaista oikeaksi tai vääräksi. Pääsynvalvonta ei luonnossa koskaan esiinny näin pelkistettynä. Sen edelle tarvitaan yleensä autentikointia?autentikointia ja pääsypäätöksen jälkeen pitää olla jokin erotteleva mekanismi, jolla hyväksytyille voidaan pääsy toteuttaa ja hylätyiltä se estää. Koko jutun edellä täytyy olla jokin prosessi, jossa säädetään millaiset pääsyt ovat oikeita ja millaiset eivät. Siihen liittyy sellainenkin pikkuseikka, että henkilöt ja muut oliot on nimettävä, jotta järjestelmä voisi tehdä mitään eroa niiden välille (eli tunnistaa ne). Tämä kokonaisuus kattaakin tietoturvasta varsin suuren osan. Näitä asioita tutkitaan teoreettisestikin, mm. tietoturvapolitiikkojen mallien? kautta.

-- JukkaKoskinen?

SivuTiedotLaajennettu edit
Vaativuus Perus
Valmius Valmisteilla
Tyyppi Ydin
Luokitus Uhkat
Mitä Luottamuksellisuus
Miltä Ihmisetön uhka
Missä Organisaatio
Kuka Tite-ammattilainen
Milloin Ennakolta
Miksi Hyvä tapa

View topic | View difference side by side | History: r3 < r2 < r1 | More topic actions
 
Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback