Difference: ProtokollanToteutukset (r2 vs. r1)

r2 - 22 Apr 2010 - 13:21 - MaijuLehtonen? r1 - 18 Apr 2010 - 15:56 - MaijuLehtonen?

Protokollan toteutukset

Protokollan toteutukset

Protokollien toteutuksilla tarkoitetaan tässä konkreettisia ohjelmia, joilla voidaan saavuttaa tietoliikenteeseen liittyviä tietoturvatavoitteita.

Protokollien toteutuksilla tarkoitetaan tässä konkreettisia ohjelmia, joilla voidaan saavuttaa tietoliikenteeseen liittyviä tietoturvatavoitteita.

-- JukkaKoskinen?

-- JukkaKoskinen?

  
SivuTiedotLaajennettu edit
Vaativuus Perus
ValmiusValmis
Tyyppi Ydin
LuokitusAtk
MitäUseita
MiltäUseita
MissäJärjestelmä
Kuka Tite-ammattilainen
Milloin Ennakolta
Miksi Hyvä tapa
SivuTiedotLaajennettu edit
Vaativuus Perus
ValmiusValmisteilla
Tyyppi Ydin
LuokitusUhkat
MitäLuottamuksellisuus
MiltäIhmisetön uhka
MissäOrganisaatio
Kuka Tite-ammattilainen
Milloin Ennakolta
Miksi Hyvä tapa
r2 - 22 Apr 2010 - 13:21 - MaijuLehtonen? r1 - 18 Apr 2010 - 15:56 - MaijuLehtonen?

View topic | View difference interwoven | History: r2 < r1 | More topic actions
 
Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback