Difference: ProtokollanToteutukset (r2 vs. r1)

Protokollan toteutukset

Protokollien toteutuksilla tarkoitetaan tässä konkreettisia ohjelmia, joilla voidaan saavuttaa tietoliikenteeseen liittyviä tietoturvatavoitteita.

-- JukkaKoskinen?

SivuTiedotLaajennettu edit
Vaativuus Perus
ValmiusValmisteilla Valmis
Tyyppi Ydin
LuokitusUhkat Atk
MitäLuottamuksellisuus Useita
MiltäIhmisetön Useita uhka
MissäOrganisaatio Järjestelmä
Kuka Tite-ammattilainen
Milloin Ennakolta
Miksi Hyvä tapa

View topic | View difference side by side | History: r2 < r1 | More topic actions
 
Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback