Difference: SeittisisällönSuodatus (r4 vs. r3)

Seittisiällön Seittisisällön suodatus

WWW:n käytössä näyttöruudulle tulee paljon sellaista, jonka käyttäjä, hänen vanhempansa tai työnantajansa toivoisi jäävän pois. Tässä tekstissä keskitytään "lapsisuodatukseen". Mainitaan silti, että sellaiset ilmaisohjelmat kuin Spybot ja Ad-Aware ovat hyväksi havaittuja keinoja suodattaa mainoksia ylimääräisine selainikkunoineen ym. ("adware") -- sen lisäksi että niillä voi torjua vakoiluohjelmia ("spyware").

Vanhempien avuksi lasten nähtäville tulevan seittisisällön valikointiin on tehty ohjelmia, jotka voivat

 • suositella lapsille sopivaa sisältöä;
 • suodattaa etsinnän tuloksia tai etsiä vain asianmukaisista tietokannoista;
 • varoittaa etukäteen sopimattomasta sisällöstä;
 • tiedottaa, millaista sisältö on, samalla kun se jo latautuu;
 • estää tietynlaisten www-sivujen latautumisen;
 • valvoa (monitoroida), eli tallettaa myöhempää tarkastelua varten, mitä sisältöä on nähty tai yritetty nähdä.

Keskeinen ongelma on tietenkin sen ratkaiseminen, mikä on soveliasta sisältöä, esim. suodatetaanko pois "vääränlaista" tietoa vai tehdäänkö toisinpäin päästämällä läpi (suotamalla) "oikeanlaista" tietoa. Valittiinpa suodatin miten tahansa, aina joko jotain ei-toivottua pääsee läpi tai jotain hyvää torjutaan -- yleensä tapahtuu molempia.

Suodatuksen taustalla täytyy olla jokin luokitus- tai merkintämekanismi ja sen vaikutusta pitää voida säätää asettamalla kriteerejä. Näitä toimia voivat tehdä

 • sisällön tuottaja, jolloin kyseessä on eräänlainen itsesensuuri, mutta ehkä myös keino täyttää asiasta kiinnostuneiden hakuehdot. Tekstuaalisen merkkauksen lisäksi tuottaja voi lisätä kuviin vesileiman , jonka suodatinohjelmat tunnistavat (Tuottajan motivaationa voi tässä olla myös tekijänoikeuksiensa jäljittäminen.)
 • ulkopuolinen asiantuntija (tai ryhmä sellaisia), erilaiset luokittelupalvelut eri tarkoituksiin, työn käytännön tuloksena alati päivitettäviä sulkulistoja;
 • paikallinen "ylläpitäjä" (jonka vastuulla lapset ovat);
 • automaattisesti sivun osoitteen ja/tai sisällön perusteella, kriteerinä torjuttavien avainsanojen löytyminen. Pelkät kuvat ovat hankalia luokitella automaattisesti. Joillakin ohjelmistoilla on itsenäistä toimintaa kuvaavia nimiä: CYBERsitter ja Net Nanny. Myös kotikoneen tietoturvapaketeissa on usein sisällön suodatustoiminto.

Suodatus voi tapahtua

 • omassa työasemassa. Tällöin suodatin voi olla lasten ulottuvilla, salasanasuojauksesta huolimatta: erillisinä prosesseina ne voivat olla sammutettavissa tai selaimeen integroidut ohitettavissa jos asentaa toisen selaimen.
 • lähiverkon palvelimessa (esim. koulun tai kirjaston tapauksessa), myös sovellustason palomuurissa voidaan tehdä tällaista suodatusta;
 • Internet-yhteyden tarjoajan laitteessa;
 • etä-proxy-palvelimessa tai
 • hakukoneessa.

PICS POWDER (Platform , Protocol for Web Description Resources, on WWW-konsortion laatima työkalu sisällön monipuoliseen kuvaamiseen. Seuraavassa on yksinkertaisuuden vuoksi kuvailtu sen edeltäjä PICS, Platform for Internet Content Selection, v1.1 1996) 1990-luvulta. Se on WWW-konsortion laatima sinänsä olemassa edelleen, sellaisenaan tai osana POWDERin toiminnallisuutta. Se on joukko määrityksiä (eräänlainen kielioppi), joiden tarkoituksena on edistää lasten vanhempien avuksi tehtyjen työkalujen yhteensopivuutta: yhteensopivuutta. Perusmallina on, että sisällön tuottaja määrittelee dokumenttiin liittämillään PICS-"kylteillä" dokumentin sisällön luonteen ja liittää mukaan tiedon siitä, minkä luokittelumallin mukaan se on tehty. Eri luokittelumalleissa on erilaiset ulottuvuudet ja niissä erilaiset asteikot. Esimerkkinä olkoon "aikuisten voileipäpöydän" PICS-luokitus:

<META http-equiv="PICS-Label" content='(PICS-1.1 "http://www.rsac.org/ratingsv01.html" l gen true comment "RSACi North America Server" for "http://www.adultsmörgåsbord.com" on "1999.03.04T23:17-0800" r (n 4 s 2 v 0 l 3))'>

Tässä on tuotettu kyltti (l niinkuin label 3. rivin alussa) käyttämällä (jo edesmenneen) RSACi:n arviointia (r niinkuin rating), jossa on neljä ulottuvuutta: alastomuus (n), seksi (s), väkivalta (v) ja kieli (l) ja kussakin viisi tasoa (0-4). RSACi:n seuraaja on oli noin vuoteen 2007 asti ICRA, Internet Content Rating Association, ja sittemmin ICRA FOSI (alunperin Internet Content Rating Family Online Safety Institute. Association). PICS-kylttejä voi olla samalla sivulla useita eri luokituksia varten. Tarkemmissa luokituksissa voi esiintyä sellaisia ulottuvuuksia kuin huumeet, uhkapeli, aseet ja chat-palsta. Viimeksi mainittu edustaa käyttäjien tuottama sisältöä. Sellaiselle voi asettaa mittariksi myös onko se moderoitua.

PICS-kylttejä voi olla samalla sivulla useita eri luokituksia varten. Tarkemmissa luokituksissa voi esiintyä sellaisia ulottuvuuksia kuin huumeet, uhkapeli, aseet ja chat-palsta. Viimeksi mainittu edustaa käyttäjien tuottama sisältöä. Sellaiselle voi asettaa mittariksi myös onko se moderoitua.

Merkintöjä voidaan paitsi sisällyttää HTML-dokumenttiin kuten edellä, myös lähettää HTTP-protokollan (tms.) otsikkotiedoissa (mikä HTTP:ssä vastaa suoraan 'meta'-tagin merkitystä). Niitä voidaan myös laatia ja siirtää erillään dokumentista. Tämä tekee mahdolliseksi arviointipalvelut, joista selain voi käydä kysymässä jonkin sivun luokitusta.

Kuten edellä todettiin, PICS-kylttien rinnalle tilalle ja ilmeisesti aikanaan niiden korvaajaksi on tullut RDF-kielinen luokittelu (ks. POWDER (W3C:n suositukseksi vuonna 2009). Se käyttää RDF- ja XML-kieliä (Resource Description Framework ja Extensible Markup Language). Näiden ansiosta sillä voidaan kuvata paljon muutakin, esim. tekijänoikeuksia. ICRA kotisivun RDF-kuvauksen lähdekoodi). Kyseisessä Resource Description Framework -kielessä on se etu, että sillä voidaan kuvata paljon muutakin, esim. tekijänoikeuksia . Monipuolisia attribuutteja voi määrittää esim. ICRAn kylttigeneraattorilla . Vaikka ICRAn luokitukset ovat ensisijaisesti RDF-muotoisia, tarjolla on myös PICS (vrt. ICRAn kotisivun lähdekoodi).

Kyltitys sinänsä PICS:llä PICSillä, POWDERilla tai muuten on jäänyt suhteessa hyvin vähäiseksi, eikä 0-kyltin edellyttäminen siis ole kovin hyödyllinen suodatusperuste, vaikka se tarjoaisikin parhaan varmuuden, ettei lapsi eksy vääränlaisille sivuille.

-- JukkaKoskinen?

SivuTiedotLaajennettu edit
Vaativuus Perus
Valmius Valmis
Tyyppi Ydin
Luokitus Verkko
Mitä Useita
Miltä Useita
Missä Järjestelmä
Kuka Tite-ammattilainen
Milloin Päivittäin
Miksi Hyvä tapa

View topic | View difference side by side | History: r4 < r3 < r2 < r1 | More topic actions
 
Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback