Difference: SivuTiedotLaajennettu (r2 vs. r1)

Tämä lomakkeessa kuvataan tiedot, jotka kaikelle aineistolle valitaan:

NameTypeSizeValuesTooltip messageAttributes
Luokitus radio 11 uhkat, toimet, reaktio, yhteiskunta, yksilöt, hallinto, käytännöt, krypto, fyysinen, verkko, atk    
Vaativuus select 1 perus, jatko, erityis, yleis Yleistasoa ei välttämättä käytetä yliopisto-opetuksessa, vaan se on tarkoitettu kansalaistiedon tasoksi. Perustasolla voidaan edellyttää jotain yleistietoa ilman että sitä on tarjolla tässä järjestelmässä. Jatkotasolla ei välttämättä olla minkään vaikean asian parissa, mutta siellä tyypillisesti edellytetään runsaasti käsitteistöä tutuksi, ja selityksiä pitäisi löytyä perustason sivuilta. Vastaava koskee erityistasoa.  
Valmius select 1 valmisteilla, kehitteillä, valmis, hyväksytty hyväksytty: sisältö ja päiväys on allekirjoitettu, vain allekirjoittaja saa muuttaa.
Toiset voivat luoda rinnakkaisen tai alemman tason version.
valmis: muokattavissa.
kehitteillä: tynkäartikkeli
valmisteilla: vain valmistelijoille
 
Tyyppi select 1 ydin, esitys, arviointi, selitys, lähde, linkkiluettelo Näistä "lähde" ja "linkki" tarkoittavat yhden tai useamman ulkoisen lähteen tai linkin luetteloa, jossa on ko. viitteitä koskevaa metatietoa ja mahdollisesti termien tms. avaus. Näin tuotetaan termiluettelo. Yhtä termiä kuvaavat termisivut voidaan myöhemmin muuttaa kokonaisiksi asiaa kuvaaviksi ydinsivuiksi. MIKÄ olikaan "selitys"?  
Mitä select 1 Yksityisyys (tietosuoja, (tietosuoja; anonymiteetti), Luottamuksellisuus (muu kuin edelliseen sisältyvä), Alkuperäisyys (autenttisuus): tiedon tai olion, Eheys (muu kuin edelliseen sisältyvä) laajasti ymmärrettynä: mukana kiistämättömyys ja tiedon oikeellisuus, Aineeton oikeus (tekijänoikeuksista sananvapauteen). Saatavuus (muu kuin edelliseen sisältyvä), Suoja haitalliselta, harhauttavalta yms. tiedolta ja toiminnalta., Mitä turvataan laajasti ymmärrettynä: mukana kiistämättömyys ja tiedon oikeellisuus, Aineeton oikeus (tekijänoikeuksista sananvapauteen), Saatavuus (muu kuin edelliseen sisältyvä), Suoja haitalliselta tai harhauttavalta yms. tiedolta ja toiminnalta, Useita, Muu   Mitä turvataan?  
Miltä select 1 luonnolliset ja ihmisettömät uhkat, pahaa tahtomattomat ihmislähtöiset uhkat, pahan tahdon tuottamat uhkat (tahalliset teot) teot), useita, muu Miltä turvataan turvataan?  
Missä select 1 organisaatio, järjestelmä, laite laite, useita, muu Millä tietojenkäsittelyn tasolla toimitaan ?  
Kuka select 1 tite-maallikko, tite-ammattilainen, titu-ammattilainen titu-ammattilainen, muu Asian tietämisen Kenen pitäisi toimia? Tietämisen tai ymmärtämisen tarve leviää on hieman laajemmalle. Erityisesti tietoteknisen maallikonkin täytyy tuntea joitain asioita, joihin tarttuvat vain tite- tai titu-ammattilaiset. Tällaista tiedon tarvetta ei käytetä jaottelussa, vaan se tulee esille eri toimijoita varten poimittavissa kokonaisuuksissa ja sitä asia, eikä tämä kohta koske sitä. käsitellään Titu-tietämyksen sivuilla.  
Milloin select 1 organisaatio, järjestelmä, laite ennakolta: suunniteltaessa ja päätettäessä, rakennettaessa, päivittäin, hädän hetkellä, muu Millä tietojenkäsittelyn tasolla toimitaan ? Miten toiminta ajoittuu suhteessa uhkien vaikutukseen?  
Miksi select 1 hyvä tapa, politiikka, laki tai muu toimijan ja hänen yhteisönsä ulkopuolinen tekijä tekijä, muu Millä tietojenkäsittelyn perusteilla tasolla toimitaan ? tai tietynlainen toiminta valitaan?  

Lisätietoja:

View topic | View difference side by side | History: r5 < r4 < r3 < r2 | More topic actions
 
Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback