Difference: SivuTiedotLaajennettu (r3 vs. r2)

Tämä lomakkeessa kuvataan tiedot, jotka kaikelle aineistolle valitaan:

NameTypeSizeValuesTooltip messageAttributes
Luokitus Vaativuus radio select 11 1 uhkat, toimet, reaktio, yhteiskunta, perus, jatko, erityis, yleis yksilöt, hallinto, käytännöt, krypto, fyysinen, verkko, atk   Yleistasoa ei välttämättä käytetä yliopisto-opetuksessa, vaan se on tarkoitettu kansalaistiedon tasoksi. Perustasolla voidaan edellyttää jotain yleistietoa ilman että sitä on tarjolla tässä järjestelmässä. Jatkotasolla ei välttämättä olla minkään vaikean asian parissa, mutta siellä tyypillisesti edellytetään runsaasti käsitteistöä tutuksi, ja selityksiä pitäisi löytyä perustason sivuilta. Vastaava koskee erityistasoa.  
Vaativuus Valmius select 1 perus, jatko, erityis, yleis valmisteilla, kehitteillä, valmis, hyväksytty Yleistasoa ei hyväksytty: sisältö välttämättä käytetä yliopisto-opetuksessa, vaan se on tarkoitettu kansalaistiedon tasoksi. Perustasolla voidaan edellyttää jotain yleistietoa ilman että sitä on tarjolla tässä järjestelmässä. Jatkotasolla ei välttämättä olla minkään vaikean asian parissa, mutta siellä tyypillisesti edellytetään runsaasti käsitteistöä tutuksi, ja selityksiä pitäisi löytyä perustason sivuilta. Vastaava koskee päiväys on allekirjoitettu, vain allekirjoittaja saa muuttaa. erityistasoa.
Toiset voivat luoda rinnakkaisen tai alemman tason version.
valmis: muokattavissa.
kehitteillä: tynkäartikkeli
valmisteilla: vain valmistelijoille
 
Valmius Tyyppi select 1 valmisteilla, kehitteillä, valmis, hyväksytty ydin, esitys, arviointi, selitys, lähde, linkkiluettelo hyväksytty: sisältö Ydin = ydinsivu = oppijan itsenäisesti luettavaksi tarkoitettu sivu, joilla käsitellään jotain suppeaa ja päiväys on allekirjoitettu, vain allekirjoittaja saa muuttaa. kerralla omaksuttavaa asiaa. Muut tyypit liittyvät johonkin tai joihinkin ydinsivuihin:
Toiset voivat luoda rinnakkaisen tai alemman tason version. Esitys = jonkin ydinsivun asiaa koskeva opetustilanteen materiaalia.
valmis: muokattavissa. Arviointi = itsearviointia ja tenttimistä varten.
kehitteillä: tynkäartikkeli Selitys = opettajan materiaali, joka esim. selittää sisällön tavoitetta ja asemaa opetuksessa.
valmisteilla: vain valmistelijoille Lähde ja Linkki = yhden tai useamman ulkoisen lähteen tai linkin luetteloa, jossa on ko. viitteitä koskevaa metatietoa ja mahdollisesti termien tms. avaus. Näin tuotetaan termiluettelo. Yhtä termiä kuvaavat termisivut voidaan myöhemmin muuttaa kokonaisiksi asiaa kuvaaviksi ydinsivuiksi.
 
Tyyppi Luokitus select radio 1 11 ydin, esitys, arviointi, selitys, lähde, linkkiluettelo uhkat, toimet, reaktio, yhteiskunta, yksilöt, hallinto, käytännöt, krypto, fyysinen, verkko, atk Näistä   "lähde" ja "linkki" tarkoittavat yhden tai useamman ulkoisen lähteen tai linkin luetteloa, jossa on ko. viitteitä koskevaa metatietoa ja mahdollisesti termien tms. avaus. Näin tuotetaan termiluettelo. Yhtä termiä kuvaavat termisivut voidaan myöhemmin muuttaa kokonaisiksi asiaa kuvaaviksi ydinsivuiksi. MIKÄ olikaan "selitys"?  
Mitä select 1 Yksityisyys (tietosuoja; anonymiteetti), Luottamuksellisuus (muu kuin edelliseen sisältyvä), Alkuperäisyys (autenttisuus): Yksityisyys, Luottamuksellisuus, Alkuperäisyys, Eheys, Aineeton oikeus, Saatavuus, Harhasuoja, Useita, Muu tiedon tai olion, Eheys (muu kuin edelliseen sisältyvä) laajasti ymmärrettynä: mukana kiistämättömyys ja tiedon oikeellisuus, Aineeton oikeus (tekijänoikeuksista sananvapauteen), Saatavuus (muu kuin edelliseen sisältyvä), Suoja haitalliselta tai harhauttavalta yms. tiedolta ja toiminnalta, Useita, Muu Mitä turvataan? *Mitä turvataan?*
Yksityisyys = tietosuojaa ja anonymiteettia
Luottamuksellisuus = muu kuin edelliseen sisältyvä
Alkuperäisyys = autenttisuus, tiedon tai olion
Eheys = muu kuin edelliseen sisältyvä, laajasti ymmärrettynä: mukana kiistämättömyys ja tiedon oikeellisuus
Aineeton oikeus = tekijänoikeuksista sananvapauteen
Saatavuus = muu kuin edelliseen sisältyvä
Harhasuoja = suoja haitalliselta tai harhauttavalta yms. tiedolta ja toiminnalta
Useita
Muu = esim. sähkövirran ominaisuuksia tai matematiikkaa käsittelevät aihe
 
Miltä select 1 luonnolliset ja ihmisettömät uhkat, pahaa tahtomattomat ihmislähtöiset uhkat, Ihmisetön uhka, Tahaton ihmisuhka, Tahallinen uhka, Useita, Muu pahan tahdon tuottamat uhkat (tahalliset teot), useita, muu Miltä turvataan? *Miltä turvataan?*
Ihmisetön uhka = luonnolliset ja ihmisen toimista vain etäisesti riippuvat uhkat
Tahaton ihmisuhka = pahaa tahtomattomat ihmislähtöiset uhkat
Tahallinen uhka = pahan tahdon tuottamat uhkat
Useita
Muu
 
Missä select 1 organisaatio, järjestelmä, laite, useita, muu Millä tietojenkäsittelyn tasolla toimitaan ?  
Kuka select 1 tite-maallikko, tite-ammattilainen, titu-ammattilainen, Tite-maallikko, Tite-ammattilainen, Titu-ammattilainen, muu Kenen pitäisi toimia? Tietämisen tai ymmärtämisen tarve on hieman eri asia, eikä tämä kohta koske sitä. Kenen pitäisi toimia? Tite = tietotekniikka, Titu = tietoturva. Tietämisen tai ymmärtämisen tarve on hieman eri asia, eikä tämä kohta koske sitä, ellei ainoa toiminta ole nimenomaan käsillä olevan asian tietäminen tai ymmärtäminen .  
Milloin select 1 ennakolta: suunniteltaessa ja päätettäessä, rakennettaessa, päivittäin, hädän hetkellä, muu Miten toiminta ajoittuu suhteessa uhkien vaikutukseen?  
Miksi select 1 hyvä tapa, politiikka, laki tai muu toimijan ja hänen yhteisönsä ulkopuolinen tekijä, muu Millä perusteilla toimitaan tai tietynlainen toiminta valitaan?  

Lisätietoja:

View topic | View difference side by side | History: r5 < r4 < r3 < r2 | More topic actions
 
Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback