Difference: SivuTiedotLaajennettu (r4 vs. r3)

Tämä lomakkeessa kuvataan tiedot, jotka kaikelle aineistolle valitaan:

NameTypeSizeValuesTooltip messageAttributes
Vaativuus select 1 perus, jatko, erityis, yleis Perus, Jatko, Erityis, Yleis Yleistasoa ei välttämättä käytetä yliopisto-opetuksessa, vaan se on tarkoitettu kansalaistiedon tasoksi. Perustasolla voidaan edellyttää jotain yleistietoa ilman että sitä on tarjolla tässä järjestelmässä. Jatkotasolla ei välttämättä olla minkään vaikean asian parissa, mutta siellä tyypillisesti edellytetään runsaasti käsitteistöä tutuksi, ja selityksiä pitäisi löytyä perustason sivuilta. Vastaava koskee erityistasoa.  
Valmius select 1 valmisteilla, kehitteillä, valmis, hyväksytty Valmisteilla, Kehitteillä, Valmis, Hyväksytty hyväksytty: sisältö ja päiväys on allekirjoitettu, vain allekirjoittaja saa muuttaa.
Toiset voivat luoda rinnakkaisen tai alemman tason version.
valmis: muokattavissa.
kehitteillä: tynkäartikkeli
valmisteilla: vain valmistelijoille
 
Tyyppi select 1 ydin, esitys, arviointi, selitys, lähde, linkkiluettelo Ydin, Esitys, Arviointi, Selitys, Lähde, Linkkiluettelo, Atomi Ydin = ydinsivu = oppijan itsenäisesti luettavaksi tarkoitettu sivu, joilla käsitellään jotain suppeaa ja kerralla omaksuttavaa asiaa. Muut tyypit liittyvät johonkin tai joihinkin ydinsivuihin:
Esitys = jonkin ydinsivun asiaa koskeva opetustilanteen materiaalia.
Arviointi = itsearviointia ja tenttimistä varten.
Selitys = opettajan materiaali, joka esim. selittää sisällön tavoitetta ja asemaa opetuksessa.
Lähde ja Linkki = yhden tai useamman ulkoisen lähteen tai linkin luetteloa, jossa on ko. viitteitä koskevaa metatietoa ja mahdollisesti termien tms. avaus. Näin tuotetaan termiluettelo. Yhtä termiä kuvaavat termisivut voidaan myöhemmin muuttaa kokonaisiksi asiaa kuvaaviksi ydinsivuiksi.
Atomi = Ydinsivua pidempi kokonaisuus.
 
Luokitus radio select 11 1 uhkat, toimet, reaktio, yhteiskunta, yksilöt, hallinto, käytännöt, krypto, fyysinen, verkko, atk Uhkat, Toimet, Reaktio, Yhteiskunta, Yksilöt, Hallinto, Käytännöt, Krypto, Fyysinen, Verkko, Atk    
Mitä select 1 Yksityisyys, Luottamuksellisuus, Alkuperäisyys, Eheys, Aineeton oikeus, Saatavuus, Harhasuoja, Useita, Muu *Mitä turvataan?*Mitä turvataan?
Yksityisyys = tietosuojaa ja anonymiteettia
Luottamuksellisuus = muu kuin edelliseen sisältyvä
Alkuperäisyys = autenttisuus, tiedon tai olion
Eheys = muu kuin edelliseen sisältyvä, laajasti ymmärrettynä: mukana kiistämättömyys ja tiedon oikeellisuus
Aineeton oikeus = tekijänoikeuksista sananvapauteen
Saatavuus = muu kuin edelliseen sisältyvä
Harhasuoja = suoja haitalliselta tai harhauttavalta yms. tiedolta ja toiminnalta
Useita
Muu = esim. sähkövirran ominaisuuksia tai matematiikkaa käsittelevät aihe
 
Miltä select 1 Ihmisetön uhka, Tahaton ihmisuhka, Tahallinen uhka, Useita, Muu *Miltä turvataan?*Miltä turvataan?
Ihmisetön uhka = luonnolliset ja ihmisen toimista vain etäisesti riippuvat uhkat
Tahaton ihmisuhka = pahaa tahtomattomat ihmislähtöiset uhkat
Tahallinen uhka = pahan tahdon tuottamat uhkat
Useita
Muu
 
Missä select 1 organisaatio, järjestelmä, laite, useita, muu Organisaatio, Järjestelmä, Laite, Useita, Muu Millä tietojenkäsittelyn tasolla toimitaan ?  
Kuka select 1 Tite-maallikko, Tite-ammattilainen, Titu-ammattilainen, muu Kenen pitäisi toimia? Tite = tietotekniikka, Titu = tietoturva. Tietämisen tai ymmärtämisen tarve on hieman eri asia, eikä tämä kohta koske sitä, ellei ainoa toiminta ole nimenomaan käsillä olevan asian tietäminen tai ymmärtäminen .  
Milloin select 1 ennakolta: suunniteltaessa ja päätettäessä, Ennakolta, Rakennettaessa, Päivittäin, Hädän rakennettaessa, päivittäin, hädän hetkellä, muu Muu Miten toiminta ajoittuu suhteessa uhkien vaikutukseen? : Ennakolta = suunniteltaessa ja päätettäessä  
Miksi select 1 hyvä Hyvä tapa, politiikka, laki tai Politiikka, Laki, Muu muu toimijan ja hänen yhteisönsä ulkopuolinen tekijä, muu Muu Millä perusteilla toimitaan tai tietynlainen toiminta valitaan?  

Lisätietoja:

View topic | View difference side by side | History: r5 < r4 < r3 < r2 | More topic actions
 
Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback