Difference: Tietoaineistot (r2 vs. r1)

Tietoaineistot

Kaiken tietoturvallisuuden voisi kirjaimellisesti ajatella koskevan joitain tietoaineistoja. Vaikka juuri tiedon turvaaminen onkin tällä alalla kaikkein keskeisintä, tietoaineistojen turvallisuus muodostaa melko selvärajaisen ja kohtalaisen suppean osan tietoturvasta. Sillä nimittäin tarkoitetaan suurinpiirtein vain sitä, että erilaisten tietojen arvoon ja olemukseen kiinnitetään huomiota ja niitä kohdellaan sen mukaisesti. Tämä ilmenee erityisesti luokitteluna ja siihen liittyvinä käsittelysääntöinä. Luokittelu ja sääntöjen muodostus edellyttää arviointia liike- tai muun toiminnan kannalta, jota tietojenkäsittelyllä palvellaan. Tämä on pitkälti sitä, mitä tietoturvallisuuden prosessin arvojen määrittelyvaiheessa tehdään ja käsittelysäännöt voi nähdä erityisenä politiikkana .

Erityisen selkeärajainen tietoaineistoihin lukeutuva kohde on tietokannat , joihin liittyy silti lukuisia haasteita tietoturvalle.

-- JukkaKoskinen?

SivuTiedotLaajennettu edit
Vaativuus Perus
ValmiusValmisteilla Valmis
Tyyppi Ydin
LuokitusUhkat Käytännöt
MitäLuottamuksellisuus Useita
MiltäIhmisetön Useita uhka
MissäOrganisaatio Useita
KukaTite-ammattilainen Tite-maallikko
Milloin Ennakolta
Miksi Hyvä tapa

View topic | View difference side by side | History: r2 < r1 | More topic actions
 
Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback