Difference: TietokoneenK?äytönJälkeen (r2 vs. r1)

Tietokoneen käytön jälkeen

Yhdenlaiset perusteet kaikelle tietoturvalle voi luoda työajan jälkeen tehtävällä tarkastuskierroksella, jossa katsotaan ovatko (1) työhuoneiden ovet, (2) laatikot ja kaapit sekä (3) työasemat lukossa, (4) levykkeet turvassa ja (5) tärkeät paperit yms. turvassa. Kaikkia näitä seikkoja pitää muistaa soveltaa myös työaikana, erityisesti puhtaan (työ)pöydän politiikkaa -- ainakin ellei työhuone ole lukittavissa ja pelkästään omassa käytössä. Lukoillakin on rajoitteensa. Siihen ja koko aiheeseen liittyen, LUE mitä Tietoturvaopas sanoo käytön jälkeisistä toimista .

Jos jonkin tiedon tai tietovälineen käyttö päättyy lopullisesti, täytyy ottaa huomioon jäännöstiedot?jäännöstiedot .

-- JukkaKoskinen?

SivuTiedotLaajennettu edit
Vaativuus Perus
Valmius Valmisteilla
Tyyppi Ydin
Luokitus Uhkat
Mitä Luottamuksellisuus
Miltä Ihmisetön uhka
Missä Organisaatio
Kuka Tite-ammattilainen
Milloin Ennakolta
Miksi Hyvä tapa

View topic | View difference side by side | History: r3 < r2 < r1 | More topic actions
 
Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback