Difference: TietoverkkoturvanErityiskysymyksi?ä (r2 vs. r1)

Tietoverkkoturvan erityiskysymyksiä

Tietoverkkojen turvaamiseen liittyvät asiat lankeavat luonnostaan useaan muuhun tämän materiaalin kohtaan, erityisesti protokollien toteutuksiin. Tässä kokonaisuudessa tarkastellaan hyökkäysten havainnointia ja niiden torjumista mm. palomuureilla. Varsinaisesti nämä asiat ovat Verkon tietoturva -kurssin aiheita.

-- JukkaKoskinen?

SivuTiedotLaajennettu edit
Vaativuus Perus
ValmiusValmisteilla Valmis
Tyyppi Ydin
LuokitusUhkat Verkko
MitäLuottamuksellisuus Useita
MiltäIhmisetön Useita uhka
MissäOrganisaatio Useita
Kuka Tite-ammattilainen
Milloin Ennakolta
Miksi Hyvä tapa

View topic | View difference side by side | History: r2 < r1 | More topic actions
 
Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback