Difference: UlkomaisiaSeittiaineistoja (r3 vs. r2)

Ulkomaisia seittiaineistoja

* Tietoturvakäsikirja verkkosivustona saksaksi ja isona dokumenttina englanniksi , Bundesamt für Sicherheit in Informationstechnik (Saksa).

  • CISSP and SSCP Open Study GROUP Online Quizzer. Epävirallinen kysymysgeneraattori, jolla voi harjoitella kuuden tunnin mittaista ja 250 kysymyksestä koostuvaa CISSP-tutkintoa varten, CISSP = Certified Information Systems Security Professional.
  • GT Information security architecture, Road map. Käsitekartan tapaan jäsennetty esittely. Georgia Institute of Technology.
  • Security Analogies : wiki-sivusto, jolle kerätään tietoturvailmiöiden ymmärtämisen avuksi analogioita eli vertauskuvia (aloitettu toukokuussa 2007).
  • Internet Security Glossary , IETF RFC 4949. Internet-standardien sanastoksi tarkoitettu laaja termiluettelo selityksineen (versio 2, elokuu 2007).

-- JukkaKoskinen?

SivuTiedotLaajennettu edit
Vaativuus Perus
ValmiusValmisteilla Valmis
Tyyppi Ydin
LuokitusUhkat Hallinto
MitäLuottamuksellisuus Muu
MiltäIhmisetön Muu uhka
MissäOrganisaatio Muu
KukaTite-ammattilainen Tite-maallikko
Milloin Ennakolta
Miksi Hyvä tapa

View topic | View difference side by side | History: r4 < r3 < r2 < r1 | More topic actions
 
Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback