Difference: ValtionhallinnonTietoturvallisuusohjeet (r3 vs. r2)

Valtionhallinnon tietoturvallisuusohjeita

Tässä luettelossa esitetään, millä TTY:n tietoturvakursseilla pääasiassa käsitellään tai ainakin sivutaan mitäkin VAHTI-ohjetta (ym.) Luettelo on jaoteltu hieman myös kurssien etenemisen mukaan. Linkit ovat kunkin ohjeen pääsivulle, josta puolestaan on linkki itse ohjeeseen. Tuorein luettelo kaikista ohjeista aikajärjestyksessä löytyy VM:n sivulta. "Viite"-linkit kertovat, millä tämän aineiston sivulla ohjetta käsitellään. VM:n sivulta. "Viite"-linkit kertovat, millä tämän aineiston sivulla ohjetta käsitellään.

Tietoturvallisuuden perusteet

Tietoturvallisuuden jatkokurssi

Tietoturvallisuuden johtaminen

  • Hyvä tiedonhallintatapa, VM 2000.

Verkon tietoturva

Muille kursseille

  • Tietojärjestelmäselosteen laadintasuositus, VM 17.2.2000

-- JukkaKoskinen?

SivuTiedotLaajennettu edit
Vaativuus Perus
ValmiusValmisteilla Valmis
TyyppiYdin Linkkiluettelo
LuokitusUhkat Hallinto
MitäLuottamuksellisuus Useita
MiltäIhmisetön Muu uhka
MissäOrganisaatio Useita
Kuka Tite-ammattilainen
Milloin Ennakolta
Miksi Hyvä tapa

View topic | View difference side by side | History: r3 < r2 < r1 | More topic actions
 
Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback