Difference: VarmuuskopioinnistaYleisesti (r3 vs. r2)

r3 - 13 Apr 2011 - 20:17 - JukkaKoskinen r2 - 22 Apr 2010 - 10:56 - MaijuLehtonen?

Varmuuskopioinnista yleisesti

Varmuuskopioinnista yleisesti

Varmuuskopiointi on keskeinen menetelmä tietoturvan saatavuustavoitteen kannalta. Periaatteet ovat melko ilmeiset ja niitä on helppo päätellä. Sitä varten riittää tiedostaa, millaisia vahinkoja tiedoille voi sattua ja miten tärkeää silloin on pystyä palauttamaan niitä kopioista. Tarkentavia kysymyksiä voivat olla, miten helppoa palauttaminen on ja minkä ikäistä tietoa on tallella, ja onko se tosiaan tallella.

Varmuuskopiointi on keskeinen menetelmä tietoturvan saatavuustavoitteen kannalta. Periaatteet ovat melko ilmeiset ja niitä on helppo päätellä. Sitä varten riittää tiedostaa, millaisia vahinkoja tiedoille voi sattua ja miten tärkeää silloin on pystyä palauttamaan niitä kopioista. Tarkentavia kysymyksiä voivat olla, miten helppoa palauttaminen on ja minkä ikäistä tietoa on tallella, ja onko se tosiaan tallella.

  

HARPO-tehtävässä luettavana oleva Peruskäyttäjän tietoturvaopas muistuttaa monesta hyvästä käytännöstä, joita on mainittu myös tämän aineiston eheystarkasteluissa. Yksi oppaan suosituksista on, että kotikäyttäjälläkin on tärkeistä tiedoista vähintään kaksi kopiota. Palvelinten, palvelujen ja automatiikan käyttö varmuuskopioinnissa on toinen kotikäyttäjille hyödyllinen suositus. Näiden käyttö on oppaan kirjoittamisen jälkeen yleistynyt.

Tässä tekstissä on yleisiä huomioita. LUEmyös laajempi mutta silti tiivis yleisesitys Tietoturvaoppaasta .

Jotta kopio olisi oikeasti varmuuskopio, se pitää toimittaa melko kauas koneesta, vähintään eri huoneeseen, mieluummin johonkin toiseen rakennukseen. Tämä vaiva pitäisi kaiken lisäksi nähdä joka kerta, kun kopioita tehdään, eli säännöllisesti ja melko usein. Tämä pitäisi kohdistaa myös täyskopioiden välissä tehtäviin inkrementaalisiin eli pelkkien muuttuneiden tietojen kopioihin (siitä käytetään myös nimitystä kasvavien vedosten menetelmä).

Jotta kopio olisi oikeasti varmuuskopio, se pitää toimittaa melko kauas koneesta, vähintään eri huoneeseen, mieluummin johonkin toiseen rakennukseen. Tämä vaiva pitäisi kaiken lisäksi nähdä joka kerta, kun kopioita tehdään, eli säännöllisesti ja melko usein. Tämä pitäisi kohdistaa myös täyskopioiden välissä tehtäviin inkrementaalisiin eli pelkkien muuttuneiden tietojen kopioihin (siitä käytetään myös nimitystä kasvavien vedosten menetelmä).

Kopioita tehtäessä ei saa unohtaa todennusta, että kopio todella on kopio, ja tämä on hyvä testata myöhemminkin. Jos (ja kun) aineistosta voi olla useita kopioita yhtä aikaa, kannattaa vielä suunnitella sellainen päällekirjoituksen järjestys, että hitaasti edenneen tai muuten vain myöhään huomatun eheysongelman korjaamiseksi on aina myös melko vanha kopio tallella.

Kopioita tehtäessä ei saa unohtaa todennusta, että kopio todella on kopio, ja tämä on hyvä testata myöhemminkin. Jos (ja kun) aineistosta voi olla useita kopioita yhtä aikaa, kannattaa vielä suunnitella sellainen päällekirjoituksen järjestys, että hitaasti edenneen tai muuten vain myöhään huomatun eheysongelman korjaamiseksi on aina myös melko vanha kopio tallella.

  

Varmuuskopiointi tehdään perinteisesti magneettinauhalle, mutta vaihdettavan tai lähiverkossa muualla sijaitsevan kiintolevyn käyttö on myös mahdollista. Optiset kirjoitettavat levyt (CD, DVD,...) ovat edullisia ja omalla tavallaan käteviä. Olipa kopiointiväline mikä tahansa, on tärkeää huolehtia sen luottamuksellisuudesta yhtä hyvin kuin alkuperäisestä. Erityisen haasteensa tässä tarjoavat ulkoiselta kooltaan yhä pienemmiksi kehittyneet sähkömagneettiset oheistallennusvälineet: levykkeet (5''->3,5''-> microdrive) ja erityyppiset muistitikut ja -kortit. Ne ovat kyllä muuten kelpo välineitä tiheästi kesken työn tapahtuvaan varmuuskopiointiin. Koneeseen unohtunutta välinettä ei suojaa koneen pääsynvalvonta ja irrallisena se voi jäädä vahingossa "kuljeksimaan". Vastaavaa haastetta voi esiintyä optisissa levyissäkin. Kertakäyttöisten levyjen tapauksessa tallenteita voi lisäksi alkaa kertyä runsaanlaisesti, ellei hävityksestäkin huolehdita. Jos taas on tärkeää, että kopio säilyy kauan, paperituloste voi olla järkevä.

Varmuuskopiointi tehdään perinteisesti magneettinauhalle, mutta vaihdettavan tai lähiverkossa muualla sijaitsevan kiintolevyn käyttö on myös mahdollista. Optiset kirjoitettavat levyt (CD, DVD,...) ovat edullisia ja omalla tavallaan käteviä. Olipa kopiointiväline mikä tahansa, on tärkeää huolehtia sen luottamuksellisuudesta yhtä hyvin kuin alkuperäisestä. Erityisen haasteensa tässä tarjoavat ulkoiselta kooltaan yhä pienemmiksi kehittyneet sähkömagneettiset oheistallennusvälineet: levykkeet (5''->3,5''-> microdrive) ja erityyppiset muistitikut ja -kortit. Ne ovat kyllä muuten kelpo välineitä tiheästi kesken työn tapahtuvaan varmuuskopiointiin. Koneeseen unohtunutta välinettä ei suojaa koneen pääsynvalvonta ja irrallisena se voi jäädä vahingossa "kuljeksimaan". Vastaavaa haastetta voi esiintyä optisissa levyissäkin. Kertakäyttöisten levyjen tapauksessa tallenteita voi lisäksi alkaa kertyä runsaanlaisesti, ellei hävityksestäkin huolehdita.

  

Esimerkki. Huhtikuun 2011 tilanteen mukaan TTY:n opiskelijoiden unix-kotihakemistoista otetaan kahdenlaisia varmistuksia. Joka viikko tehdään kopio nauhalle, jota säilytetään kuukausi. Tiedostojen palauttamista pitää pyytää ylläpitäjiltä. Omatoimisesti voi palauttaa tiedostopalvelimelle 7 kertaa päivässä tehtyjä talletuksia, jotka löytyvät kotihakemiston alta hakemistosta .ckpt. Niitä on kullakin hetkellä palautettavissa kolmen viimeisen vuorokauden ajalta eli 21 eri ajalta. Snapshot-tekniikka auttaa monenlaisissa käyttäjän aiheuttamissa vahingoissa, mutta varsinaista varmuuskopiointia se ei ole, sillä kopiot sijaitsevat yleensä samalla tietovälineellä.

Esimerkki. Huhtikuun 2009 tilanteen mukaan TTY:n opiskelijoiden unix-kotihakemistoista otetaan kahdenlaisia varmistuksia. Joka viikko tehdään kopio nauhalle, jota säilytetään kuukausi. Tiedostojen palauttamista pitää pyytää ylläpitäjiltä. Omatoimisesti voi palauttaa tiedostopalvelimelle 7 kertaa päivässä tehtyjä talletuksia, jotka löytyvät kotihakemiston alta hakemistosta .ckpt. Niitä on kullakin hetkellä palautettavissa kolmen viimeisen vuorokauden ajalta eli 21 eri ajalta. Snapshot-tekniikka auttaa monenlaisissa käyttäjän aiheuttamissa vahingoissa, mutta varsinaista varmuuskopiointia se ei ole, sillä kopiot sijaitsevat yleensä samalla tietovälineellä.

-- JukkaKoskinen?

-- JukkaKoskinen?

SivuTiedotLaajennettu edit
Vaativuus Perus
Valmius Valmis
Tyyppi Ydin
Luokitus Käytännöt
Mitä Useita
Miltä Useita
Missä Useita
Kuka Tite-ammattilainen
Milloin Päivittäin
Miksi Hyvä tapa
SivuTiedotLaajennettu edit
Vaativuus Perus
Valmius Valmis
Tyyppi Ydin
Luokitus Käytännöt
Mitä Useita
Miltä Useita
Missä Useita
Kuka Tite-ammattilainen
Milloin Päivittäin
Miksi Hyvä tapa
r3 - 13 Apr 2011 - 20:17 - JukkaKoskinen r2 - 22 Apr 2010 - 10:56 - MaijuLehtonen?

View topic | View difference interwoven | History: r3 < r2 < r1 | More topic actions
 
Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback