Difference: Verkko (r3 vs. r2)

Tietoverkon ja liikkuvan tiedon turvaaminen

Tietoverkko on kaikenlaisen tietojenkäsittelyn pohjalla nykyään. Tässä hyödynnetään vahvasti edellä olevia tietoja, etenkin kryptologiaa. Monet asiat ovat siten jatkotasolla, mutta perustasolle laaditaan niitä varten tähänkin on tekstiin johdantosivuja.

"Langallisen / langattoman yritysverkon / runkoverkon / satunnaisverkon turvallinen rakenne (laitteineen) ja hallinnointi; suodatus; protokollien TT ja käytännön TT-protokollat (esim. HTTP ja SSL); erityiset järjestelmät kuten p2p, digi-tv, WLAN, Bluetooth, 3G, RFID. Haavoittuvuustestaus."

Tietoverkon tietoturva

 • Kooste [V-TT s. 58–60]
 • Verkkoturvan opiskelusta ja harjoittelusta [Sem-k08]

Verkkokerroksen turvamekanismi

 • IPsec: Yleistä IPSecistä; IPSec: ESP ja AH (2-A); IPSec, kokonaisuus ja arviointia (2-A); IPSec: IKE (v1), vaiheet (2-A); IPSec: IKE (v1), autentikointitavat (2-A) ; IPSecin toteuttamisesta (2-A)
 • HIP (2-B)
 • SEND
 • CGA

Autentikointitoteutuksia

 • Kertakirjautuminen; Bittipasseista Kerberokseen (2-A)
 • Kerberoksen toiminta (2-A); Kerberos-lippuja (2-B); Kerberoksen toimialueista (2-B)
 • AAA (2-A)
 • Langattoman pääsyn autentikointi [KryPro luento 12]

Etäkäyttö; myös [V-TT s. 54–56]

 • VPN ja etätyö; Liikkuva käyttäjä [Huhtanen 08]
 • Yleistä etäyhteyksistä; VPN-tunneloinnin toteutuksesta (2-A)
 • Yleistä SSH:sta; SSH (2-A)

Langaton viestintä

 • Langattomuus
 • Matkapuhelimen tietoturvasta; GSM-autentikoinnista ja -salauksesta (2-A)
 • WLAN (2-A); myös [V-TT s. 73–74]

Samoiluturvaa (WWW)

 • Seittiselailun turvakysymyksiä
 • Selaajan tietoturva
 • SSL: Yleistä SSL:stä; SSL ja verkkokauppa; SSL-protokolla (2-A); SSL-kättely (2-A)
 • Seittipalvelimen turvallisuus (2-A); myös [V-TT s. 32–35]

Sähköposti

 • Sähköpostin tietoturvakysymyksiä; Vastauksia verkon ylläpitäjän kannalta [V-TT s. 29–31]
 • PGP yleisesti; PGP:n algoritmit ja niiden käyttö (2-A); PGP:n avainrenkaat (2-A)

Hajautetut järjestelmät

Tietoverkon rakenteet

 • Yleistä palomuureista; Lisää palomuureista (2-A); ja lisää [V-TT s. 36–40]
 • Internetin infrastruktuurin turvaaminen (2-A); ISP-näkökulma [V-TT s. 64–66 ja 70]
 • Turvallisen tietoverkon rakenne (2-A); Haavoittuvuustestaus [Sem-k08]
 • Tietoverkon turvaaminen (2-A); Verkon toimilaitteet ja niiden turvaaminen [V-TT s. 15–19]
 • Turvallisuus päästä päähän
 • Reititys ([V-TT s. 57 ja 71–72])
 • Verkonhallinta [V-TT s. 57 ja 61]
 • Satunnaisverkot ja liikkuva tietoliikenne [Sem-k07]
SivuTiedotLaajennettu edit
Vaativuus Yleis
Valmius Kehitteillä
Tyyppi Ydin
Luokitus Verkko
Mitä Useita
Miltä Useita
Missä Useita
Kuka muu
Milloin Muu
Miksi Muu

View topic | View difference side by side | History: r5 < r4 < r3 < r2 | More topic actions
 
Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback