Difference: Yhteiskunta (r3 vs. r2)

r3 - 22 Apr 2010 - 09:27 - MaijuLehtonen? r2 - 14 Mar 2010 - 19:42 - MaijuLehtonen?

Yhteiskunta

Yhteiskunta

Yhteiskunnallinen näkökulma tietoturvallisuuteen sisältää seuraavia osa-alueita, jotka menevät paljolti päällekkäin ja joita kaikkia ei käsitellä tämän kokonaisuuden puitteissa tai lainkaan.

Yhteiskunnallinen näkökulma tietoturvallisuuteen sisältää seuraavia osa-alueita, jotka menevät paljolti päällekkäin ja joita kaikkia ei käsitellä tämän kokonaisuuden puitteissa tai lainkaan.

 • yhteiskunnan yleinen turvallisuus -- suhteessa erityisesti tietosodankäyntiin. Tätä ei nykyisessä kurssimateriaalissa käsitellä.
 • lainsäädäntö: asiaa voidaan tarkastella yleisellä pohdinnalla sekä erityisesti murtautumisten yms. tietorikosten , tietosuojan tai tekijänoikeuksien kannalta.
 • hallinto. Yhteiskunnallinen ulottuvuus löytyy lähinnä sähköisestä asioinnista. Sen sijaan yhteiskunnan hallintoelinten tietojärjestelmiä voidaan tarkastella samalta kannalta kuin jonkin ison yrityksen järjestelmiä eli niissä sinänsä ei ole mitään erityisen "yhteiskunnallista".
 • talouselämän kysymykset. Lainsäädännöllä paljolti ohjataan juuri taloudellista toimintaa. Hieman teknisempi näkökulmaa löytyy erityisesti sähköisestä kaupankäynnistä .
 • internetin ja muiden laajojen tietojärjestelmien merkitys yksilöille yhteisöjen jäseninä. Keskeinen kysymys on yksityisyys erityisesti tietoverkossa. Se on tietysti paljolti tekemisissä tietosuojan kanssa.
 • eettiset kysymykset. Näistä keskustellaan Tietoturva-arjen kurssilla.
 • yhteiskunnan yleinen turvallisuus -- suhteessa erityisesti tietosodankäyntiin. Tätä ei nykyisessä kurssimateriaalissa käsitellä.
 • lainsäädäntö: asiaa voidaan tarkastella yleisellä pohdinnalla sekä erityisesti murtautumisten yms. tietorikosten , tietosuojan tai tekijänoikeuksien kannalta.
 • hallinto. Yhteiskunnallinen ulottuvuus löytyy lähinnä sähköisestä asioinnista. Sen sijaan yhteiskunnan hallintoelinten tietojärjestelmiä voidaan tarkastella samalta kannalta kuin jonkin ison yrityksen järjestelmiä eli niissä sinänsä ei ole mitään erityisen "yhteiskunnallista".
 • talouselämän kysymykset. Lainsäädännöllä paljolti ohjataan juuri taloudellista toimintaa. Hieman teknisempi näkökulmaa löytyy erityisesti sähköisestä kaupankäynnistä .
 • internetin ja muiden laajojen tietojärjestelmien merkitys yksilöille yhteisöjen jäseninä. Keskeinen kysymys on yksityisyys erityisesti tietoverkossa. Se on tietysti paljolti tekemisissä tietosuojan kanssa.
 • eettiset kysymykset. Näistä keskustellaan Tietoturva-arjen kurssilla.

-- JukkaKoskinen?

-- JukkaKoskinen?

  
SivuTiedotLaajennettu edit
Vaativuus Perus
ValmiusValmis
Tyyppi Ydin
LuokitusYhteiskunta
MitäMuu
MiltäUseita
MissäMuu
Kuka Tite-ammattilainen
Milloin Ennakolta
MiksiPolitiikka
SivuTiedotLaajennettu edit
Vaativuus Perus
ValmiusValmisteilla
Tyyppi Ydin
LuokitusUhkat
MitäLuottamuksellisuus
MiltäIhmisetön uhka
MissäOrganisaatio
Kuka Tite-ammattilainen
Milloin Ennakolta
MiksiHyvä tapa
r3 - 22 Apr 2010 - 09:27 - MaijuLehtonen? r2 - 14 Mar 2010 - 19:42 - MaijuLehtonen?

View topic | View difference interwoven | History: r3 < r2 < r1 | More topic actions
 
Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback