Difference: 09RaportinJatkokäsittely (r2 vs. r1)

9. Raportin käsittely

PäivämääräKäsittelyn vaihe

Käsitellään hyvinvointityöryhmässä

Käsitellään UCPorin johtoryhmässä

Käsitellään YTHS terveyspalveluyksikön johtoryhmässä

Käsitellään YTHS:n terveyspalveluyksikön johtokunnassa

Käsitellään ylioppilaskunnassa

View topic | View difference side by side | History: r3 < r2 < r1 | More topic actions
 
Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback