Difference: 09RaportinJatkokäsittely (r3 vs. r2)

9. Raportin käsittely

PäivämääräKäsittelyn vaihe
10.12.2015
Käsitellään hyvinvointityöryhmässä
8.12.2015
Käsitellään UCPorin johtoryhmässä

Käsitellään YTHS terveyspalveluyksikön johtoryhmässä

Käsitellään YTHS:n terveyspalveluyksikön johtokunnassa

Käsitellään ylioppilaskunnassa Pointer ry:n hallituksen kokouksessa

View topic | View difference side by side | History: r3 < r2 < r1 | More topic actions
 
Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback