Tampereen teknillinen yliopisto
WikiHelp?  WebHome (compare)

Difference: WebHome (r10 vs. r9)

WikiHelp

TUTWiki on wiki, eli verkkosivusto, jota käyttäjät voivat itse muokata. TUTWikissä erityistä muihin järjestelmiin nähden on se, että sen voi jakaa useisiin pienempiin wiki-alueisiin eli ''verkkoihin''. Yksittäinen verkko voi toimia työtilana esimerkiksi projekti- tai tutkimusryhmälle, jolloin pääsy sinne voidaan rajata vain ryhmän jäsenille.

Tämä verkon tarkoituksena on koota yhteen TUTWikiin ja sen wiki-alustaan liittyvää ohjeistusta.

This web collects together Finnish help and tips for TUTWiki. For english help on Foswiki, please see System Web.

Hyödyllisiä Käyttöönotto ohjesivuja (englanniksi)

Lisää Foswiki-dokumentaatiota System-verkossa.

Peruskäyttö

Edistynyt käyttö

Lisätietoja

  • TunnetutOngelmat? - Tietoa järjestelmän tunnetuista ongelmista ja kehitystilasta
  • PrivacyPolicy - TUTWiki-palvelun tietosuojaseloste

Revision r10 - 03 May 2010 - 10:49 - JaakkoSalonen
Revision r9 - 27 Apr 2010 - 14:18 - PasiHaekkinen
Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback