Difference: KaeyttoeoikeuksianHallinta (r12 vs. r11)

Käyttöoikeuksien hallinta

Foswikissä luku-, muokkaus- ja uudelleennimeämis/poisto-oikeuksia voidaan määrittää sekä kokonaisen wikialueen (web) laajuisesti että yksittäisen sivun tarkkuudella. Käyttöoikeus (tai -kielto) annetaan joko käyttäjäryhmälle tai yksittäiselle henkilölle.

Käyttöoikeudet:

 • luku ( VIEW): vain katselu sallittu
 • muokkaus ( EDIT): olemassa olevan sivun muokkaus mahdollista.
 • uudelleennimeäminen ( RENAME): sallii sivun uudelleennimeämisen ja poistamisen

IDEA! Käyttöoikeudet ovat täysin erillisiä, esim. pelkkä muokkausoikeus ei anna lukuoikeutta, vaan lukuoikeus pitää määrittää erikseen.

Wikialueen käyttöoikeuksien määrittäminen

Wikialueen oletusoikeudet asetetaan *WebPreferences*-sivulla (*Asetukset*-linkki työkaluvalikossa vasemmassa palstassa).

Esimerkkejä

Kaikki oikeudet ryhmälle MyProjectGroup
(ryhmä sisältää kaikki wikialueen käyttäjät)

   * Set DENYWEBVIEW = 
   * Set ALLOWWEBVIEW = Users.MyProjectGroup
   * Set DENYWEBCHANGE = 
   * Set ALLOWWEBCHANGE = Users.MyProjectGroup
   * Set DENYWEBRENAME = 
   * Set ALLOWWEBRENAME = Users.MyProjectGroup
IDEA! Huomaa merkkauksesta
 • jätä rivin alkuun kolme tai kuusi välilyöntiä ennen tähteä
 • Set-sanan molemmilla puolilla on yksi välilyönti
 • Users.-prefix ei ole pakollinen oikeuksien asettamisen kannalta, mutta prefixin ansiosta ryhmän tai henkilön wikinimi on toimiva linkki Users-webiin oikealle sivulle
 • muokkaus kannattaa tehdä raakamuodossa (joko "Raaka muokkaus" -linkillä tai WIKI TEXT -painike normaalissa muokkausikkunassa

Lukuoikeudet ryhmälle MyProjectGroup, muokkausoikeudet ryhmälle MyProjectAdminGroup
(MyProjectAdminGroup sisältää henkilöt, joille halutaan antaa muokkausoikeudet)

   * Set DENYWEBVIEW = 
   * Set ALLOWWEBVIEW = Users.MyProjectGroup, Users.MyProjectAdminGroup 
   * Set DENYWEBCHANGE = 
   * Set ALLOWWEBCHANGE = Users.MyProjectAdminGroup
   * Set DENYWEBRENAME = 
   * Set ALLOWWEBRENAME = Users.MyProjectAdminGroup

Lukuoikeudet kaikille kirjautuneille wikialustan käyttäjille, muokkausoikeudet vain omalle ryhmälle
Kirjautumaton (anonyymikäyttäjä, ml. hakukoneet) käyttäjä on Foswikissä Users.WikiGuest, jonka pääsy halutaan siis estää:

   * Set DENYWEBVIEW = Users.WikiGuest
   * Set ALLOWWEBVIEW = 
   * Set DENYWEBCHANGE = 
   * Set ALLOWWEBCHANGE = Users.MyProjectGroup
   * Set DENYWEBRENAME = 
   * Set ALLOWWEBRENAME = Users.MyProjectGroup

Yksittäisen wikisivun oikeuksien määrittäminen

Jos wikialueen sisällä jollekin yksittäiselle wikisivulle halutaan antaa muusta wikialueesta poikkeavia luku- tai kirjoitusoikeuksia, tämä tapahtuu käyttämällä seuraavia asetuksia kyseisellä wikisivulla:

  * Set DENYTOPICVIEW = < pilkulla erotettu lista käyttäjistä tai ryhmistä >
  * Set ALLOWTOPICVIEW = -"-
  * Set DENYTOPICCHANGE = -"-
  * Set ALLOWTOPICCHANGE = -"-
 • DENYTOPICVIEW: poistaa katseluoikeudet listatuilta ryhmiltä ja henkilöiltä
 • ALLOWTOPICVIEW: antaa katseluoikeudet listatuille ryhmille ja henkilöille
 • DENYTOPICCHANGE: poistaa muokkausoikeudet listatuilta ryhmiltä ja henkilöiltä
 • ALLOWTOPICCHANGE: antaa muokkausoikeudet listatuille ryhmille ja henkilöille

Esimerkki 1: projektin suljettu wikialue, jonka yksittäiselle wikisivulle halutaan antaa katseluoikeudet halutuille ulkopuolisille henkilöille oman hankeryhmän lisäksi:

  * Set ALLOWTOPICVIEW = Users.OmanRyhmaenNimi,Users.MuunRyhmaenNimi,Users.Kayttajan1Nimi,Users.Kayttajan2Nimi

IDEA! Huomaa, että jos listasta jättää oman ryhmän pois, kukaan oman ryhmän jäsen ei pääse katsomaan tätä wikisivua, et edes sinä itse!

Esimerkki 2: projektin suljettu wikialue, jonka yksittäiselle wikisivulle halutaan antaa katseluoikeudet kirjautumattomille käyttäjille:

  * Set ALLOWTOPICVIEW = Users.OmanRyhmaenNimi,Users.WikiGuest

IDEA! Huomaa, että tämä määritys ei salli sellaisen henkilön pääsyä wikisivulle, joka on kirjautunut wikialustalle mutta ei ole oman ryhmän jäsen.

Esimerkki 3: projektin suljettu wikialue, jonka yksittäiselle wikisivulle halutaan antaa katselu- ja muokkausoikeudet halutuille ulkopuolisille henkilöille oman hankeryhmän lisäksi:

  * Set ALLOWTOPICVIEW = Users.OmanRyhmaenNimi,Users.MuunRyhmaenNimi,Users.Kayttajan1Nimi,Users.Kayttajan2Nimi
  * Set ALLOWTOPICCHANGE = Users.OmanRyhmaenNimi,Users.MuunRyhmaenNimi,Users.Kayttajan1Nimi,Users.Kayttajan2Nimi

Haluttu asetus voidaan lisätä kolmella eri tavalla

1. wikisivun alareunaan näkyville

  * Set DENYTOPICVIEW = Users.WikiGuest

2. wikisivun alareunaan piilotettuna katselunäkymässä

<!--
  * Set DENYTOPICVIEW = Users.WikiGuest
-->

3. kokonaan piilotettuna wikisivun metatietoihin: Lisää vaihtoehtoja -> Muokkaa tämän aiheen asetuksia

Lisätietoja

Foswikin oma dokumentaatio: AccessControl

-- PasiHaekkinen - 27 Apr 2010

View topic | View difference side by side | History: r12 < r11 < r10 < r9 | More topic actions
 
Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback