Difference: TyotilanSivupalkinMuokkaaminen (r2 vs. r1)

r2 - 15 Nov 2010 - 16:42 - PasiHaekkinen r1 - 15 Nov 2010 - 11:47 - PasiHaekkinen
  

Wikialueen vasemman valikkopalstan muokkaaminen

Jos haluatte muokata vasenta palstaa (lisätä linkkejä tietyille wikisivuille, laatia automaattisen sisällysluettelon TreePluginin avulla, yms), niin se tapahtuu muokkaamalla sivua http://wiki.tut.fi/OmaWikialue/WebLeftBar

  

Jos haluatte muokata vasenta palstaa (lisätä linkkejä tietyille wikisivuille, laatia automaattisen sisällysluettelon TreePluginin avulla, yms), niin se tapahtuu muokkaamalla sivua http://wiki.tut.fi/OmaWikialue/WebLeftBar (korvaa osoitteesta sana OmaWikialue oman wikialueesi nimellä)

  

Automaattisen sisällysluettelon lisääminen

  

Jos vasempaan palstaan haluaa automaattisesti päivittyvän listauksen kaikista niistä wikisivuista, joiden parent on wikialueen etusivu (WebHome), niin se tapahtuu seuraavasti:

  
%TREE{excludetopic="Web*,*Template" formatting="outline" format="* [[$topic][$pattern(.*?---[+]*\s*([^\n\r]+).*)]]" levelprefix="   " startlevel="1" stoplevel="1"}%
r2 - 15 Nov 2010 - 16:42 - PasiHaekkinen r1 - 15 Nov 2010 - 11:47 - PasiHaekkinen

View topic | View difference interwoven | History: r3 < r2 < r1 | More topic actions
 
Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback