Difference: WikiMerkkausVinkit (r8 vs. r7)

r8 - 26 Nov 2011 - 14:36 - PasiHaekkinen r7 - 18 May 2011 - 14:58 - PasiHaekkinen

Vinkkejä hyödyllisistä wiki-merkkauksista

Vinkkejä hyödyllisistä wiki-merkkauksista

  

Listaus ryhmän jäsenistä

Listaus ryhmän jäsenistä

Tavoite: Listaus wikialueen ryhmän jäsenistä esimerkiksi oman wikialueen etusivulle ja helppokäyttöinen lomakekäyttöliittymä ryhmän jäsenten hallintaan

Tavoite: Listaus wikialueen ryhmän jäsenistä esimerkiksi oman wikialueen etusivulle ja helppokäyttöinen lomakekäyttöliittymä ryhmän jäsenten hallintaan

Toteutus: Lisää seuraavat rivit sopivaan paikkaa wikisivulla (korvaa MyProjectGroup oman ryhmäsi nimellä):

Toteutus: Lisää seuraavat rivit sopivaan paikkaa wikisivulla (korvaa MyProjectGroup oman ryhmäsi nimellä):

---++ %MAKETEXT{"Members"}% (Users.MyProjectGroup)
%INCLUDE{"%USERSWEB%.GroupViewTemplate"
     section="rendergroup"
     groupname="MyProjectGroup"
     twisty="on"
     twistyalign="left"
    }% 
---++ %MAKETEXT{"Members"}% (Users.MyProjectGroup)
%INCLUDE{"%USERSWEB%.GroupViewTemplate"
     section="rendergroup"
     groupname="MyProjectGroup"
     twisty="on"
     twistyalign="left"
    }% 
  

IDEA! Vanha wikimerkkaus, joka oli käytössä ennen kesäkuuta 2011 (korvaa tämä edellä näkyvillä riveillä):

  
*Ryhmän jäsenet* (Users.MyProjectGroup) 
  * %INCLUDE{"Users.MyProjectGroup" pattern="^.*Set GROUP = ?(.*?\n).*"}%

Sisällysluettelo päätason sivuista vasempaan sivupalkkiin

Sisällysluettelo päätason sivuista vasempaan sivupalkkiin

Tavoite: Automaattinen sisällysluettelo verkon etusivun (WebHome) alaisista sivuista vasempaan sivupalkkiin

Tavoite: Automaattinen sisällysluettelo verkon etusivun (WebHome) alaisista sivuista vasempaan sivupalkkiin

Toteutus: Hyödynnetään TreePlugin-laajennus: Lisää seuraava rivi WebLeftBar-sivuun:

Toteutus: Hyödynnetään TreePlugin-laajennus: Lisää seuraava rivi WebLeftBar-sivuun:

*Sisältö*
%TREE{excludetopic="Web*,*Template" formatting="outline" format="* [[$topic][$spacetopic]]" levelprefix="  " startlevel="1" stoplevel="1"}%
*Sisältö*
%TREE{excludetopic="Web*,*Template" formatting="outline" format="* [[$topic][$spacetopic]]" levelprefix="  " startlevel="1" stoplevel="1"}%

tai

tai

*Sisältö*
%TREE{excludetopic="Web*,*Template" formatting="outline" format="* [[$topic][$pattern(.*?---[+]*\s*([^\n\r]+).*)]]" levelprefix="  " startlevel="1" stoplevel="1"}%
*Sisältö*
%TREE{excludetopic="Web*,*Template" formatting="outline" format="* [[$topic][$pattern(.*?---[+]*\s*([^\n\r]+).*)]]" levelprefix="  " startlevel="1" stoplevel="1"}%

Jälkimmäinen tapa käyttää linkkitekstinä wikisivun ensimmäistä otsikkoa (Heading 1) sivin wikinimen sijasta.

Jälkimmäinen tapa käyttää linkkitekstinä wikisivun ensimmäistä otsikkoa (Heading 1) sivin wikinimen sijasta.

  

Sisällysluettelo tietyn wikisivun alaisista sivuista

Sisällysluetteko tietyn wikisivun alaisista sivuista

Tavoite: Automaattinen sisällysluettelo tietyn wikisivun alaisista sivuista niin, että alasivun nimenä käytetään alasivun ensimmäistä otsikkoa (kierretään sivunimien ääkköskieltoa)

Tavoite: Automaattinen sisällysluettelo tietyn wikisivun alaisista sivuista niin, että alasivun nimenä käytetään alasivun ensimmäistä otsikkoa (kierretään sivunimien ääkköskieltoa)

Toteutus: Hyödynnetään TreePlugin-laajennus: Lisää seuraava rivi wikisivulle, jonka alasivut halutaan listata:

Toteutus: Hyödynnetään TreePlugin-laajennus: Lisää seuraava rivi wikisivulle, jonka alasivut halutaan listata:

*Alasivut*
%TREE{topic="%TOPIC%" formatting="outline" format="* [[$topic][$pattern(.*?---[+]*\s*([^\n\r]+).*)]]" levelprefix="  " startlevel="1" }%
*Alasivut*
%TREE{topic="%TOPIC%" formatting="outline" format="* [[$topic][$pattern(.*?---[+]*\s*([^\n\r]+).*)]]" levelprefix="  " startlevel="1" }%
  

Listaus halutun wikialueen aliwikialueista

  

Tavoite: Automaattinen wikialuelistaus (päätason wikialue + sen aliwikialueet) navigaatiopalstaan vasempaan reunaan

  

Toteutus: Lisää seuraava rivi päätason wikialueen ja jokaisen aliwikialueeen WebLeftBar-sivulle, jossa wikialuelistaus halutaan näyttää, ja muokkaa parametrit haluamiksesi:

  
%INCLUDE{ "%SYSTEMWEB%.TUTWebLeftBarSubWebsList" ROOTWEB="PaatasonWikialueenNimi" LISTTITLE="Wikialuelistauksen otsikko"}%
  

Parametrit:

  
 • ROOTWEB: wikialue, jonka alaiset wikialueet listataan
 • LISTTITLE: otsikko wikialuelistaukselle (optionaalinen, jos jätetään pois, otsikoksi tulee "Verkot")
  

Tässä hyödynnetään FlexWebListPlugin-laajennusta. Toteutukseen voit tutustua tutkimalla TUTWebLeftBarSubWebsList-sivun wikimerkkausta.

r8 - 26 Nov 2011 - 14:36 - PasiHaekkinen r7 - 18 May 2011 - 14:58 - PasiHaekkinen

View topic | View difference interwoven | History: r9 < r8 < r7 < r6 | More topic actions
 
Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback