You are here: TUTWiki>SmartSimulators>WebLeftBar>MetsäOnline (revision 4)

MetsäOnline

MetsäOnline Project Description

MetsäOnline project aims at improving quality and efficiency of wood supply chain teaching. This is realized by developing a learning environment specifically tailored for wood supply chain teaching. By providing high quality learning scenarios and an interactive learning environment, we can support the understanding of this complex field. The aim is to help learners develop an overall, holistic understanding and know-how. The project emphasizes the importance of problem solving skills, with which sutdents learn to encounter and solve varying problems independently. A complementary aim is to describe wood supply chain as a whole, instead of restricting to specific fields of responsibility.

Project homepage (in Finnish): http://metsaonline.projects.tamk.fi/

Download Puuvirta Client Software (in Finnish): Before utilisation, the software needs further configuration (incl. server software and map data). It will not work without a server. For more information, please contact project contact persons.

System requirements
  • dual core processor and 2 GB memory (recommendation)
  • Windows XP, Vista or 7
  • .NET Framework (version 2.0)
  • display (minimum resolution 1280x1024)
  • network connection
MetsäOnline-projektikuvaus

MetsäOnline-hanke tähtää puuntoimitusketjun opetuksen laadun ja tehokkuuden parantamiseen. Hankkeessa kehitettävä oppimisympäristö vastaa puuntoimitusketjun monimutkaisen kokonaisuuden koulutushaasteisiin. Laadukkailla opetusskenaarioilla ja interaktiivisella oppimisympäristöllä tuetaan vaativan kentän ymmärtämistä. Tavoitteena on kokonaisvaltainen osaaminen. Hanke korostaa ongelmanratkaisukyvyn tärkeyttä, jonka avulla opiskelijat oppivat kohtaamaan ja ratkaisemaan muuttuvia ongelmia itsenäisesti. Tavoitteena on kuvata puuntoimitusketjun kokonaisuus yli eri toimijoiden vastuurajojen.

Hankkeen kotisivu: http://metsaonline.projects.tamk.fi/

Lataa Puuvirta-asiakasohjelma: Ennen käyttöönottoa asiakasohjelma on konfiguroitava (ml. palvelinohjelmisto ja kartta-aineisto). Ohjelmisto ei toimi ilman palvelinta. Lisätietoja hankkeen yhteyshenkilöiltä.

Järjestelmävaatimukset
  • 2-ytiminen prosessori ja 2 Gt muistia (suositus)
  • Windows-käyttöjärjestelmä (XP, Vista tai 7)
  • .NET Framework (versio 2.0)
  • näyttölaite, jonka tarkkuus on vähintään 1280x1024
  • verkkoyhteys
vipuvoimaaEU_rgb.jpg sosiaali.jpg
Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
PuuvirtaSetup.msimsi PuuvirtaSetup.msi manage 5971.5 K 22 Dec 2011 - 11:13 MarkoMoisio Puuvirta Client Software
Print version |  PDF  | History: r4 < r3 < r2 < r1 | 
Topic revision: r4 - 24 Feb 2012 - 13:00:08 - MarkoMoisio
 

TUTWiki

Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback