You are here: TUTWiki>Tietoturva>Sisällysluettelo?>TietoturvallisuudenOpiskelusta (revision 3)

Tietoturvallisuuden opiskelusta

Tämä yhtenäinen aineisto linkkeineen muodostaa sisällön ja tavoitteet Tampereen teknillisen yliopiston kursseille

  1. Tietoturvallisuuden perusteet (TLT-3101)
  2. Tietoturvallisuuden jatkokurssi (TLT-3201), jossa on osat A ja B.

Jos sivun otsikossa ei ole tunnusta, se kuuluu perusteiden kurssiin. Tunnuksilla 2-A ja 2-B merkitään jatkokurssin eri osiin kuuluvat sivut.

Yhdenlaisen kokonaiskuvan tietoturvan opiskeluun tarjoaa tietoturvaa selittävä "peruskartta" , josta on linkit muutamaan muuhun aineistossa esiintyvään käsitekarttaan. (Ks. lisää niistä )

Kurssien muut tiedot ja tietoturvan ammattiaineen rakenne löytyvät osoitteesta http://www.cs.tut.fi/kurssit/TLT-3000/. Jatkossakin muilla sivuilla (eikä tässä aineistossa) tiedotetaan kurssien suoritukseen liittyvistä järjestelyistä: Tietoturvallisuuden perusteiden kotisivu Tämä aineisto ei silti ole staattista, vaan saattaa kehittyä myös luentokurssien kestäessä. Tuoreet muutokset ovat löydettävissä kursseittain ja yhtä viikkoa nuorempia muutoksia ei tarvitse ottaa huomioon tentittäessä.

Tietoturvallisuuden opiskelussa ja oppimisessa on kaikkiaan kyse paljon yhtä kurssia tai ammattiainetta laajemmasta tehtävästä:

Information Security Forum (ISF) on kyselyiden ja tutkimuksen avulla määritellyt, että tietoturvaa koskevan tietämys on "jatkuva, vastaanottajille merkityksellinen oppimisprosessi, joka tuottaa organisaatiolle mitattavissa olevia etuja käyttäytymisen pysyvän muuttumisen kautta".

Lainaus on Euroopan tietoturvaviraston ENISAn julkaisusta vuodelta 2007.

-- JukkaKoskinen?

SivuTiedotLaajennettu edit

Vaativuus Perus
Valmius Valmisteilla
Tyyppi Ydin
Luokitus Uhkat
Mitä Luottamuksellisuus
Miltä Muu
Missä Muu
Kuka Tite-ammattilainen
Milloin Päivittäin
Miksi Hyvä tapa
Print version |  PDF  | History: r4 < r3 < r2 < r1 | 
Topic revision: r3 - 10 Mar 2010 - 19:28:09 - MaijuLehtonen?
 

TUTWiki

Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback