You are here: TUTWiki>Tietoturva/Tutkielmat>Tutkielmat?>MassamuistinSalaus (revision 3)

Olli Mäntylä

Massamuistin salaus ja luotettavuus

Luonnos ja yksityiskohtaiset kysymykset (1.11.)

Otsikon linkkiin oikea osoite, jossa 9 on version numero.

Päivätty merkintä, miten työn tekeminen tähän mennessä on sujunut. Voit kirjata ideoita työn jatkamiseksi ja vaihtoehtoisia "yksityiskohtaisia kysymyksiä". Molemmat voivat auttaa sinua jatkossa ja palautteen antajat voivat ottaa ne huomioon.

Saatu palaute (8.11.)

Palautteen antajan nimi

Palauteteksti.

Valmis (29.11.)

Otsikon linkkiin oikea osoite, jossa 99 on version numero.

Päivätty merkintä, miten työn tekeminen tähän mennessä on sujunut, ja mikä oli palautteen vaikutus.

Saatu arviointi (7.12.)

Arvion antajan nimi

Arviointiteksti (miten sivu muuttui, ottiko tekijä palautteen huomioon, mitä vielä olisi voinut parantaa?)

Korjailtu

(Vapaaehtoinen vaihe...)

SivuTiedotLaajennettu edit

Vaativuus Jatko
Valmius Valmisteilla
Tyyppi Ydin
Luokitus Krypto
Mitä Luottamuksellisuus
Miltä Useita
Missä Muu
Kuka Titu-ammattilainen
Milloin Ennakolta
Miksi Hyvä tapa
Print version |  PDF  | History: r5 | r4 < r3 < r2 < r1 | 
Topic revision: r3 - 30 Oct 2012 - 12:10:19 - OlliMantyla?
 

TUTWiki

Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback