You are here: TUTWiki>Tietoturva/Tutkielmat>Tutkielmat?>UxProg (revision 8)

Tietoturvallisuuden jatkokurssin käytettävyystutkimuksia

Muut ohjelmiston käyttöön liittyvät tutkimukset

Mika Nysten, Esa Väntsi

F-Secure Online Scanner -haittaohjelmaskannerin käyttö

Tutkimuksessa selvitettiin onko Online-virusskannuksen käyttö helppoa.

Tutkimussuunnitelma

Koehenkilöille asetettiin tehtäväksi suorittaa tietokoneessaan F-Secure Online Scanner -haittaohjelmaskannaus ja tarvittaessa poistaa löytyneet haittaohjelmat koneesta.

Tutkimuksen suorittaminen

Tutustuimme käyttötilanteeseen ensin itse. Tutkimuksessa käytettävä ohjelma löytyy F-Securen internetsivuilta: http://www.f-secure.com/fi/web/home_fi/online-scanner. Ohjelman käyttöön on F-Securen sivuilla mainittu tarkat järjestelmävaatimukset ja tuetut käyttöjärjestelmät:

Järjestelmävaatimukset
 • Prosessori: Pystyy käyttämään Windows XP:tä

 • Tarvittava muisti: vähintään 256 Mt (1Gt suositeltavaa)

 • Internet Explorer 7 tai uudempi versio

Käyttöjärjestelmät
 • Windows 8

 • Windows 8 Pro

 • Windows 7 (kaikki versiot)

 • Windows Vista (kaikki versiot)

 • Windows XP SP3

Online-skannerin käyttäminen on helppoa, sillä skannaus voidaan tehdä muutamalla hiiren klikkauksella. Skannaus voidaan myös suorittaa, vaikka tietokoneeseen olisi asennettu jo jokin toinen virustorjuntaohjelmisto. F-Securen sivuilla on ”Tee skannaus”-painike, jota kilkkaamalla selain pyytää tallentamaan tiedoston F-SecureOnlineScanner.exe tiedoston tietokoneen kovalevylle. Kun tallennettu tiedosto käynnistetään, ohjelma pyytää käyttäjää valitsemaan kielen ja käynnistämään skannauksen. Tämän jälkeen pitää hyväksyä lisenssiehdot ja valita lähettääkö ohjelma tarkastuksen aikana löytyneitä epäilyttäviä kohteita koskevia tietoja nimettömästi eteenpäin. Tämän jälkeen tarkastus ja puhdistus käynnistyy. Ohjelman suorituksen jälkeen ilmoitetaan tulokset käyttäjälle.

Ensimmäinen koehenkilö oli 14-vuotias tyttö, jonka vanhemmat hoitavat perheen tietokoneiden virustorjunnan. Hän on kuitenkin jo kokenut tietokoneiden käyttäjä, kuten useimmat ikätoverinsa. Tehtävänannon jälkeen tyttö mietiskeli ääneen mistä hän kyseisen ohjelman löytää, jolloin annoimme vinkiksi internetin. Googlettamalla ohjelma löytyi ja itse skannaus oli jo parin minuutin päässä ajossa. Tietokoneesta ei löytynyt haittaohjelmia ja koehenkilö oli myös tyytyväinen nopeasta suorituksesta ja onnistuneesta tehtävästä. Koehenkilö ei tarkastanut F-Securen sivuilla mainittuja järjestelmävaatimuksia, ei lukenut lisenssiehtoja tai muuttanut oletusasetuksia, jossa epäilyttävistä kohteista lähetetään tietoja F-Securelle. Annettu tehtävä kuitenkin onnistui.

Toinen koehenkilö oli 23-vuotias mies. Hän on itse hoitanut tietokoneidensa virustorjuntasovelluksista vastaamisen, ja käyttää ilmaisia sovelluksia tietokoneissaan. Tehtävän suorittaminen ei tuottanut henkilölle ongelmia. Verkkosivu, jolta ohjelman saa, löytyi nopeasti Googlen avulla. Hän latasi ohjelman katsomalla laitteistovaatimuksia. Koehenkilö hyväksyi lukematta käyttöehdot, mutta on tietoinen tekemästään valinnasta. Skannauksen aikana ei tapahtunut mitään odottamatonta ja ohjelma kertoi tilastaan koehenkilön mielestä riittävällä tarkkuudella. Skanneri ei löytänyt henkilön tietokoneelta haittaohjelmia. Koehenkilö koki F-Securen Online Scannerin miellyttäväksi ja suoraviivaiseksi ohjelmaksi käyttää. Hän alkoi kuitenkin pohtimaan, vastaako Online Scannerilla tehty tarkastus ostettavaa (ja skannauksen jälkeen mainostetua) maksullista F-Securen tietoturvapakettia skannaustehokkuudeltaan.

Tulokset

Molemmat koehenkilöt suoriutuivat tehtävästään hyvin. Kumpikaan koehenkilö ei löytänyt viruksia tietokoneestaan.

Päätelmät

F-Securen Online-skannerin käyttö on helppoa ja vaivatonta. Skannauksen voi ajaa, vaikka tietokoneeseen olisi asennettu muitakin virustorjuntaohjelmistoja.


Juho Koro, Tiina Schafeitel-Tähtinen

TOR-selaimen koettu käyttöturvallisuus

Ongelman kuvaus

Tässä käytettävyystutkimuksessa tarkastellaan Tor-selaimen koettua käyttöturvallisuutta. Samalla tarkastellaan pintapuolisesti myös selaimen käytettävyyttä.

Tor-selaimen asennuspaketti (https://www.torproject.org/projects/torbrowser.html) sisältää Firefox-selaimen ja erilaisten pluginien muodostaman kokonaisuuden, joka mahdollistaa anonyymin selailun ja kommunikoinnin .onion –pseudodomainien kautta. Tämän lisäksi paketti sisältää erilaisia turvallisen selailun mahdollistavia lisäosia jotka parantavat turvallisuutta myös tavanomaisessa selailussa, kuten HTTPS Everywhere ja selaimessa suoritettavia skriptejä estävä NoScript?.

Tutkimussuunnitelma

Koehenkilön on tarkoitus suorittaa tutkimuksen tehtävät ja kommentoida niitä samalla ääneen. Tehtäviä tehdessään hänen tulee kertoa mitä hän on tekemässä ja miksi. Erityisesti häntä pyydetään kommenteissaan kiinnittämään huomiota siihen, tuntuuko käyttö turvalliselta.

Tehtävät:

 1. asetuksiin tutustuminen, ohjeena säädä asetukset mielestäsi mahdollisimman turvallisiksi
 2. käynti tarkistamassa mistä IP-osoitteesta ja maasta selailu näyttää tapahtuvan \x{200e}, osoite oli valmiina kirjanmerkeissä
 3. haluttuun onion-domainiin yhteyden ottaminen, domain-lista oli valmiiksi selaimen kirjanmerkeissä
 4. haun teko DuckDuckGo:lla

Lopuksi käyttäjää pyydetään vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:

 1. Tuntuiko selaimen käyttö turvalliselle? Miksi? Miksi ei?
 2. Tuntuiko tehtävien tekeminen selaimella arveluttaville? Miksi? Miksi ei?
 3. Oliko selainta helppo käyttää vai täytyikö haluttuja asioita etsiä?
 4. Olisiko selain hyvä vaihtoehto ihan tavalliseen nettisurffailuun?
 5. Entä jos käyttäjällä olisi tarve harjoittaa netissä ”tiibetiläistä itsenäisyystaistelua”, tuntuisiko Tor-selain varteenotettavalle vaihtoehdolle sellaisen välineeksi?

Tutkimuksen suorittaminen

Koehenkilö 1:

Tausta: Ei aiempaa kokemusta Tor-selaimesta, töissä ohjelmistosuunnittelijana. Ei mielestään mitenkään hirvittävän kriittisesti mieti tietoturvallisuutta, mutta esim. ostoksilla netissä käyttää vain harvoja palveluja ja katsoo mihin luottokorttinsa tiedot syöttää. Ei käytä mitään erityisiä työkaluja jotka parantaisivat yksityisyyttä tai tietoturvaa.

Tehtävien suorittaminen: Koehenkilö tutkii selaimen asetuksia pitkään ja hartaasti. Häntä mietityttää erityisesti selaimessa olevat skriptiasetukset, lähinnä sen kannalta vaikuttavatko ne nettisivujen toimintaan. Lisäksi koehenkilö kommentoi, että asetuksia on paljon ja vaatisi perehtymistä, ennen kuin voisi tietää mitä ne tarkoittavat. Koehenkilö päätyy poistamaan skriptit käytöstä kommentoiden tuntevansa olonsa vähän epävarmaksi ja pohtii oliko kaikki oleellisen tärkeä tässä. Koehenkilö ei ole täysin varma onko kaikki kunnossa.

Koehenkilö käy tarkistamassa ohjeen mukaan mistä IP-osoitteesta ja maasta selailu näyttää tapahtuvan ja kommentoi, että sivun tiedot vahvistivat hänen tunnettaan anonyymistä netin käytöstä.

Koehenkilö valitsee DuckDuckGo?:n domain-listalta ja hakee sen avulla Ylen sivut. Ne näyttävät oudoilta ilman scriptejä. Koehenkilö säätää scriptit päälle ja kommentoi, että nyt sivut näyttävät normaaleille.

Koehenkilö tekee DuckDuckGo?:lla toisen haun ja miettii miten selain toimii ja menevätkö haut heti onion-verkon ulkopuolelle. Koehenkilö kommentoi, että Tor-selaimen käytössä on korkea aloituskynnys, kun ei mitään aiheesta tiedä. Koehenkilö pohtii selailun anonymiteettiä ja jää miettimään, jääkö koneelle surffailusta kuitenkin jotain paikallisia jälkiä. Toisaalta hän kommentoi, että tekniikka herättää myös luottamusta.

Kysymykset: Koehenkilö koki onion-verkon puolella, että liikenne pysyi salattuna ja anonyyminä. Normaaliverkon puolelle siirryttäessä asia ei tuntunut niin varmalle. Koehenkilön mielestä Tor-selaimella ei välttämättä kuitenkaan ole lisäarvoa verrattuna normaaliin selaimeen sopivilla plugineilla varustettuna. Tor-selaimen asetuksia ei ollut koehenkilön mielestä helppo käyttää suoraan, erityisesti sen ymmärtämisen suhteen, mitkä niistä ovat hyödyllisiä tavallisessa surffailussa. Aika nopeasti asetuksista löytyi halutut asiat, mutta esimerkiksi tekniikkaan täysin perehtymättömillä voisi koehenkilön mukaan olla vaikeuksia. Selain ei olisi koehenkilön mielestä hyvä välinen tavalliseen nettisurffailuun, mutta jos olisi tarve erityiselle anonymiteetille, selain voisi olla varteenotettava vaihtoehto.
Koehenkilö 2:

Tausta: Ei aiempaa kokemusta Tor-selaimesta, verkkomaailma yleisesti kuitenkin tuttu. Ei mieti hirveästi tietoturvallisuutta, mutta tietty valppaus pitää kuitenkin olla, esimerkiksi verkkopankkihyökkäysten ja tunnusten kalastelun vuoksi. Ei kuitenkaan pidä itseään ihan hirveän tarkkana tietoturvallisuuden suhteen, mutta esim. jos luottokorttitietoja pitää johonkin laittaa, niin tutkii palvelun taustoja. Ei käytä mitään erityisiä työkaluja jotka parantaisivat yksityisyyttä tai tietoturvaa, mutta tarkistaa esimerkiksi että https-yhteys on päällä, jos pitää antaa jotakin tietoja verkon kautta.

Tehtävien suorittaminen: Koehenkilö tutkii selaimen asetuksia ja laittaa sieltä joitakin päälle. Hän pohtii erityisesti SSL Observatoryn toimintaa ja cookie-asetuksia. Yleisesti koehenkilö kommentoi, että asetuksia on paljon ja niillä voisi tehdä tarkkoja säätöjä, jos tietäisi mitä ne kaikki ovat ja olisi kokemusta. Lisäksi hän toteaa, että yleisesti ottaen selaimessa näyttää olevan jo valmiiksi tietoturvan kannalta kyseenalaisia ominaisuuksia pois päältä.

Koehenkilö yrittää tarkistaa ohjeen mukaan mistä IP-osoitteesta ja maasta selailu näyttää tapahtuvan. Linkki ei tänään kuitenkaan toimi. Koehenkilö menee Hesarin verkkosivulle ja yrittää avata uutisen. Hän saa ilmoituksen, jossa pyydetään tarkistamaan, että selaimen evästeet ja JavaScript? ovat käytössä. Koehenkilö säätää hs.fi-sivuston selaimen asetuksista sallittujen listaan ja tämän jälkeen uutinen aukeaa ilman ongelmia.

Onion-domain listaa tutkittaessa koehenkilö kommentoi, että sieltä löytyy kaikenlaista kyseenalaistakin. Hän valitsee ”Torch search enginen” ja huomioi että sivun lataaminen kestää kauemmin kuin tavallisella selaimella. Koehenkilö pohtii, että on vaikea arvioida kuinka turvassa on selainta käyttäessään. Koehenkilö sanoo, että turvallisuuden arviointi on enemmän uskomusten varassa ja kokee, että selaimen käyttö on enemmän ”hakkereille”, eikä peruspulliainen ymmärrä asiaa kovin tarkasti. Jos olisi jokin erikoinen tarve pysyä salassa, niin asiaan pitäisi perehtyä paremmin. Lisäksi koehenkilö kommentoi vielä Tor-selaimen asetuksia, että selain antaa varoituksia ja huomauttaa asiasta, kun on Tor-verkon ulkopuolella.

Koehenkilö tekee DuckDuckGo?:lla haun ja avaa Wikipedian Tampere-sivun. Koehenkilö toteaa, että ei selaimen mukaan enää ole Tor-verkossa.

Kysymykset: Koehenkilö koki selaimen käytön tavallaan turvallisena, mutta selaimessa on kuitenkin niin paljon säätöjä, ettei niihin jaksa perehtyä tarkasti. Koehenkilön mielestä turvallisuuden ja käytettävyyden suhde ei ole paras mahdollinen, koska surffailulle on haittaa, jos jatkuvasti tulee ilmoituksia. Koehenkilön mielestä selaimen pitäisi olla peruspulliaiselle käyttäjälähtöisempi. Toisaalta koehenkilön mielestä perusselainkäyttö on ihan ok, mutta turvallisuusasetukset ovat monimutkaisia ja käytettävyydessä olisi parannettavaa. Hänen mielestään asetuksia on paljon ja niitä on hankala säätää tapauskohtaisesti, ja ehkä jotain turvallisuus taso-asetuksia voisi olla helpottamassa säätämistä automaattisesti. Koehenkilö ei pidä selainta hyvänä vaihtoehtona tavalliseen surffailuun, toisaalta hän huomauttaa että selaimesta saisi kyllä rakennettua mummoille ja papoille turvallisen selaimen laittamalla whitelistiin vain turvallisia osoitteita. Jos olisi tarvetta erityiselle anonymiteetille, selain saattaisi olla parempi vaihtoehto tavalliselle selaimelle, mutta asiaan pitäisi perehtyä.

Tulokset

Tutkimuksessa saatiin selville, miten tietotekniikkaan perehtyneet, mutta Tor-selainta aiemmin tuntemattomat käyttäjät kokevat sen turvallisuuden ja käytettävyyden. Tosin otos on niin pieni, että tulokset tuskin ovat yleistettävissä.

Koehenkilöt kokivat Tor-selaimen käytön mahdollisesti turvalliseksi, mutta olivat asiasta epävarmoja. Esille tuli lisätiedon tarve, jotta tarkempi käsitys turvallisuudesta voitaisiin muodostaa. Selaimen asetukset koettiin monimutkaisina ja perehtymistä vaativina, mutta koehenkilöt pystyivät tästä huolimatta säätämään selaimen asetukset turvalliselle tasolle, sillä suuri osa niistä oli valmiiksi asetettuina. Turva-asetusten pelättiin kuitenkin heikentävän sivujen näkyvyyttä ja selaimen antamat varoitukset koettiin käyttömukavuutta häiritsevinä. Molemmat käyttäjät kuitenkin saivat myös selaimen estämiä skriptejä sisältävät sivut näkymään normaalisti selaimella. Tor-verkon puolella esille tuli toisen koehenkilön kanssa myös hitaus sivujen latautumisessa.

Koehenkilöt eivät kokeneet selainta hyväksi vaihtoehdoksi tavalliseen nettisurffailuun.

Päätelmät

Monimutkaiset tietoturva-asetukset saattavat heikentää käyttäjien turvallisuuden tunnetta, koska käyttäjät jäävät epävarmoiksi, ovatko ymmärtäneet oikein asetukset ja niiden toiminnan. Käytettävyyden ja turvallisuuden tunteen kannalta asetusten yhteydessä pitäisi olla tietoa siitä, mihin asetus konkreettisesti vaikuttaa.

Vaikka selain on turvallinen, vaatii sen käyttö jonkin verran esitietoja. Käytön aikana selain ei tarjoa juurikaan ohjeita tai vihjeitä aloittelevaa käyttäjää huomioidakseen. Kun turvallisuuden arviointi koetaan epävarmaksi ja käyttökokemus on monimutkainen (asetusten säätö) tai käyttäessä tapahtuu käyttäjää häiritseviä asioita (selaimen ilmoitukset), selainta ei pidetä vaihtoehtona tavalliseen käyttöön. Pitää olla jokin lisätarve, johon selain vastaa, jotta käyttäjä olisi valmis hyväksymään epävarmuuden ja monimutkaisuuden osaksi käyttökokemustaan. Nämä tarpeet ovat usein erityisesti ammattilaiskäyttöön, lainvastaiseen toimintaan tai kansalaisaktivismiin liittyviä, joita keskiverto suomalainen peruskäyttäjä ei välttämättä koe omakseen.

Selainpaketti on kuitenkin sen tuomiin etuihin yksityisyydensuojan kannalta helppokäyttöinen ja tuo tarvittavat välineet plug and play –tyyppisesti käyttäjän ulottuville. Mikäli valveutuneisuus yksityisyydensuojaan liittyen nousisi enemmän pinnalle ja peruskäyttäjät ryntäisivät Tor-verkkoon, tulisi pakettiin lisätä aloitteleville käyttäjille opastavia toiminnallisuuksia, valmiita asetuksia ja selkeämpiä vahvistuksia käyttöliittymässä siitä, että selailu on todella turvallista.


Riitta Laitinen, Olli Penttilä

Kuvioperustaisen salasanan käyttöönoton käytettävyystutkimus

Ongelman kuvaus

Tässä käytettävyystestissä tutkittiin tietoturvaominaisuuden käyttöönottoa, salasanan hallinnointia, sekä pääsyrajoituksen säätämistä. Tietoturvaominaisuutena käytettiin älypuhelimen salasanasuojausta. Testissä käytettiin HTC Explorer -älypuhelinta, jossa on Android-käyttöjärjestelmä. Testihenkilön tehtävänä oli ottaa käyttöön kuvioon perustuva näytön lukitus. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, kuinka käyttäjäystävällistä kuvioon perustuvan salasanan käyttöönotto ja käyttö on sekä tutkia käyttäjien mielipiteitä suojauksen vaikutuksesta tietoturvaan.

Tutkimussuunnitelma

Kuviosalasanan käyttöönotto on periaatteessa hyvin yksinkertaista. Salasana voidaan ottaa käyttöön esimerkiksi seuraavaa polkua käyttäen: kaikki sovellukset -> asetukset -> suojaus -> asenna näytön lukitus -> kuvio. Tämän jälkeen seurataan näytön ohjeita, joissa pyydetään syöttämään kuvio/salasana, sekä vahvistamaan se syöttämällä kuvio uudestaan.

Tämän jälkeen käyttäjä palaa takaisin alkunäyttöön, lukitsee puhelimen, ja avaa lukituksen syöttämällä kuvion. Testiin osallistui kaksi opiskelijaa TTY:lta. Toisella opiskelijalla oli itsellään käytössä Nokia N9, ja toisella Nokia Lumia. Kummallakaan ei ole puhelimessaan vastaavaa ominaisuutta.

Testin aikana ja sen jälkeen aiheesta keskusteltiin koehenkilön kanssa ja häneltä kysyttiin seuraavat kysymykset:
 1. Onko salasanasuojauksesta mielestäsi enemmän haittaa (este/hidaste) kuin hyötyä?
 2. Huonontaako se käytettävyyttä 1) ei ollenkaan, 2) vähän, 3) melko paljon, 4) paljon, 5) aivan liikaa?
 3. Onko omassa puhelimessasi salasanasuojaus asetettu päälle?
 4. Miksi / miksi ei?
 5. Onko mielestäsi olemassa jokin parempi tapa suojata puhelimen sisällön joutuminen vääriin käsiin?
 6. Kuinka paljon koet vieraan puhelimen käytön vaikuttaneen testiin?
 7. Onko asettamasi salasana sinun helppo muistaa / helppo toisten arvata?
 8. Koitko salasanasuojauksen asettamisen helpoksi / loogiseksi / turhan monimutkaiseksi / tms.?
 9. Jos pyytäisin huomenna vaihtamaan salasanaa, osaisitko tehdä sen tämän testitehtävän pohjalta?

Tulokset

Kumpikin testihenkilöistä tarttui tehtävään epäröimättä, ja suoriutui tehtävästä ongelmitta. Kumpikin testihenkilö oli sitä mieltä, että salasanasuojaus on hyödyllinen, tosin kuviolla suojaaminen koettiin mielekkäämpänä verrattuna perinteisen numerokoodin syöttämiseen. Kuvion piirtämisen katsottiin vievän vähemmän aikaa, koska sen voi tehtä sormea näytöstä nostamatta. Käytettävyyden näkökulmasta katsottuna kuviolla salaamisen katsottiin huonontavan käytettävyyttä vain vähän (2), numeron syöttämisen puolestaan paljon (4). Toinen testihenkilöistä kertoi käyttävänsä puhelimessaan 4-numeroista koodia, ja toinen puolestaan sanoi, ettei hänellä ole omassa puhelimessaan salasanasuojausta käytössä. Henkilö, jolla oli salasanasuojaus käytössä, kertoi, että se on hyvä tapa estää muita käyttämästä puhelinta. Henkilö jolla ei ollut salasanasuojaus käytössä, kertoi ettei ole halunnut sitä laittaa, koska ei jaksa näppäillä 5-numeroista koodia. Parempaa tapaa suojata puhelin ei testihenkilöiden mielestä kuitenkaan ole, ja menetelmänä kuviosuojaus olisi koodia parempi vaihtoehto.

Kumpikin testihenkilö oli sitä mieltä, ettei vieraan puhelimen operointi testissä vaikuttanut juurikaan tehtävän suorittamiseen. Kumpikin testihenkilöistä oli myös sitä mieltä, että piirretty salasana oli helppo muistaa. Toinen testihenkilöistä kuitenkin totesi, että muiden on helppo nähdä kuvio, tai arvata se. Monilla on kovin samanlainen salasana, ja arvaaminen on helppoa, ellei salasana ole hyvin valittu. Toinen testihenkilöistä koki puhelimen asetusten asettamisen hyvin loogiseksi. Toinen joutui miettimään hetken, sillä asetuksista löytyy sekä ”yksityisyys”-, että ”suojaus”-valikko, jotka tuntuivat yhtä intuitiivisilta vaihtoehdoilta. Lisäksi, kun kuviota piirrettiin ensimmäistä kertaa, näytössä lukee ohjeena: ”piirrä lukituksen avauskuvio”. Tästä tulee helposti mieleen, että laitteessa on jo lukituskuvio, joka tulisi tietää ja piirtää. Kumpikin testihenkilö oli sitä mieltä, että osaisi muuttaa salasanan, jos tehtävä tulisi uudelleen tehtäväksi.

Päätelmät

Kuviolukitus on yleistynyt viime aikoina nopeasti, joten vanhemmissa puhelimissa ominaisuutta ei vielä ole, kuten kävi ilmi myös molempien koehenkilöiden tapauksissa. Käyttäjät kokevat kuvion käytön kuitenkin miellyttävämpänä, ja käytettävyydeltään parempana kuin perinteisen numerokoodin syöttämisen. Mielestämme kuviosalasanan lisääminen laitteen ominaisuuksiin sekä parantaa käyttäjäkokemusta, että lisää halukkuutta suojata puhelimen sisältöä salasanan avulla.

Kuviolla suojaamisessakin on kuitenkin haasteensa. Erityisesti salasanojen samanlaisuus, ja sitä kautta helppo arvattavuus, nousi esiin. Tämä on kuitenkin yhtä lailla myös perinteisempien PIN- ja tekstisalasanojen ongelma. Koska harva meistä lukee käyttöohjeita, laitteiden valikot tulisi rakentaa siten, että ne ovat mahdollisimman intuitiiviset, ja laitteen antamien ohjeiden tulisi olla yksiselitteiset. Kummassakin näistä on edelleen parantamisen varaa.


Mika Mäenpää, Pasi Orpana

KeePass salasanojen hallintaohjelman asennus ja käyttöönotto

Ongelman kuvaus

Tutkimuksessa tarkastellaan KeePass salasanojen hallintaohjelman asennusta ja käyttöä. Lisäksi tutkittiin KeeFox selainlisäosan asennusta ja käyttöä. KeePass (http://keepass.info/) on avoimen lähdekoodin salasanojen hallintaohjelma, joka on saatavilla Windowsille. Ohjelma tukee myös Linuxia Mono-frameworkin (http://www.mono-project.com/) avulla. Ohjelmasta on saatavilla vanhempi Classic Edition ja uudempi Professional Edition. Testattavaksi valitsimme Professional Editionin version 2.24. KeePass on pelkkä salasanojen hallintaohjelma. Integraatio muiden sovellusten kanssa toteutetaan pluginien avulla. Testattavaksi valitsimme KeeFox-pluginin (http://keefox.org/), joka tarjoaa integraation Firefox-selaimen kanssa. Testattavan pluginin versionumero on 1.2.7.

Tutkimussuunnitelma

Koehenkilöiden tehtävänä on asentaa ja käyttää KeePass ja KeeFox-ohjelmia. Tutkimus suoritetaan Tampereen Teknillisen Yliopiston Windows-luokassa. Tehtävät:
 1. Asenna KeePass
 2. Lisää KeePassiin salasana ja käyttäjätunnus jollekin verkkopalveluun.
 3. Yritä kirjautua verkkopalveluun käyttämällä hyväksi KeePassia
 4. Asenna KeeFox
 5. Lisää KeePassiin jonkin verkkopalvelun salasana ja käyttäjätunnus käyttäen KeeFoxia
 6. Yritä kirjautua verkkopalveluun käyttämällä hyväksi KeeFoxia

Testin aikana koehenkilöiden käyttäytymisessä havainnoidaan seuraavia asioita:
 1. Oliko KeePassin asennus helppoa? Mitä olisi voinut tehdä paremmin?
 2. Oliko KeePassin käyttö helppoa? Mitä olisi voinut tehdä paremmin?
 3. Käyttäisikö koehenkilö Keepassia nykyisellään?
 4. Oliko Keefoxin asennus helppoa? Mitä olisi voinut tehdä paremmin?
 5. Oliko Keefoxin käyttö helppoa? Mitä olisi voinut tehdä paremmin?
 6. Käyttäisikö koehenkilö KeeFoxia nykyisellään?

Lisäksi koehenkilöiltä kysytään, miten he tuntevat tietoturvan tunteen muuttuneen käytettäessä ohjelmia.

Tutkimuksen suorittaminen

Henkilö 1:

Tausta: Tietotekniikan opiskelija TTY:llä. Ei erityistä taustaa tietoturvallisuudessa. Ei aikaisempaa kokemusta KeePassista.

Suoritus: Ohjelman lataus ja asennus sujui ongelmitta. Käynnistettäessä ensimmäistä kertaa KeePass antaa käyttäjälle mahdollisuuden muokata hyvinkin tarkkaan asetuksia. Ongelma oli kuitenkin se, että ohjelma olettaa käyttäjän tietävän asetusten merkityksen eikä tarjoa niille selityksiä. Normaalin käyttäjän ei ole tarpeellista muokata kyseisiä asetuksia. Koehenkilö oli hieman hämmentynyt eri asetuksista ja lopulta totesi, että ohjelmassa pitäisi olla jonkin sortin automaattiasennus, jossa käyttäjää ei vaivattaisi kyseisillä asetuksilla, ettei aikaa kulu niiden ihmettelemiseen.

Tooltippien, eli toiminnoista kertovien vinkkien, puuttuminen häiritsi koehenkilöä. Iso osa toiminnoista opittiin yrityksen ja erehdyksen kautta. Kun salasanat oli luotu, koehenkilö valitsi itse nettisivun, joka vaati kirjautumista. Hän loi tietueen KeePassiin, jossa oli kyseisen sivuston tunnukset. Näissä toiminnoissa ei havaittu ongelmia. Kun tuli aika kirjautua sivustolle, kesti jonkin aikaa ennen kuin koehenkilö havaitsi, että ainoa keino saada tunnukset on kopioida ne manuaalisesti KeePassista. Koehenkilö ei löytänyt automaattista toimintoa, joka kirjoittaa tunnukset puolestasi. Tässä kohtaa koehenkilö oli sitä mieltä, että ei hän käyttäisi KeePassia. Salasanojen kopioiminen on työlästä ja selaimissa on toiminnallisuus salasanojen tallentamista varten.

Seuraavaksi annettiin tehtäväksi asentaa KeeFox plugini Firefox-selaimeen. Ongelmia tuli, kuten odotettavaa oli. Käynnistyessään plugini kehottaa käynnistämään myös KeePassin. Ongelmana on kuitenkin se, että tässä kohdassa KeePass on jo valmiiksi päällä, eikä asennus meinaa edetä millään. Mitään ilmoitusta ei asiasta tule. Koehenkilö alkoi silminnähden kiihtyä, niin tässä kohdassa näimme parhaaksi kertoa, että KeePass tulee sammuttaa, jotta asennus toimisi. Asennuksen jälkeen tehtävä oli sama. Koehenkilön piti käyttää pluginia haluamallaan sivulla. Asennuksen yhteydessä KeeFox tarjoaa ohjeet siitä kuinka tulee toimia. Ohjeet kuitenkin hukkuivat asennuksessa esiintyvien ongelmien vuoksi. Koehenkilö yritti KeePassista käsin lisätä tunnuksiaan pluginia varten ja epäonnistui löytämään oikean ratkaisun annetussa aikamääreessä. Kerroimme, että ensimmäisen kirjautumisen yhteydessä, plugini herää ja ehdottaa salasanan tallentamista. Plugini luo KeePassiin automaattisesti tietueen syötetyillä tunnuksilla. Tämän jälkeen aina kirjautumissivulle tullessaan tunnukset on jo valmiiksi täytetty ja koehenkilö painoi vain kirjautumis-nappia. Hän ei havainnut selaimen yläreunassa olevaa nappia, jossa on sivuston nimi ja jota painaessa kirjautuminen tapahtuu. Tämä oli pluginin yksi tärkeistä toiminnallisuuksista ja koehenkilö ei sitä havainnut.

Koehenkilö oli sitä mieltä, että selaimissa on jo salasanojen tallentamis-ominaisuus, eikä hän näe hyötyä käyttää KeePassia. Käytettävyys kärsii eikä hänen mielestään tietoturvallisuuskaan parantunut.

Henkilö 2:

Tausta: Opiskelee TTY:llä mm. tietoturvallisuutta, eli on hyvin valveutunut tietoturvallisuusasioista. Käyttää päivittäin KeePassia, muttei aikaisempaa kokemusta KeeFoxin käytöstä.

Suoritus: Aikaisemman kokemuksen johdosta ei asennuksessa ilmennyt ongelmia. Vaikka hän on kokenut käyttäjä, ei siltikään ollut tarpeen muuttaa asennuksessa kysyttyjä erityisasetuksia. Koehenkilö valitsi sivun ja loi KeePassiin tietueen. Hän kertoi, että normaalisti KeePassissa hän generoi salasanan automaattisesti, jolloin salasanasta tulee hyvin vahva, eikä hän itse edes tiedä salasanaa.

Hänkin kopioi salasanan aina manuaalisesti KeePassista. Ohjelmassa on AutoType-ominaisuus, joka kirjoittaa tunnukset automaattisesti. Se on kuitenkin vaikea saada toimimaan yrityksen ja erehdyksen kautta ja mitään infoa ei sen toiminnasta anneta. Ohjelman käyttö oli sujuvaa tähän asti, eikä ongelmia ilmennyt. Tämä oli odotettavaa aikaisemman käyttökokemuksen johdosta.

KeeFox-plugini oli täysin uusi asia koehenkilölle ja myös hänkin törmäsi asennuksessa ilmenevään ongelmaan. KeePass on taustalla päällä, eikä asennus meinaa onnistua. Tätä ihmetellessä myös asennuksen ohessa annetut ohjeet KeeFoxin käyttöön unohtuivat Koehenkilö kokeili kirjautumista omalle sivulleen, jolloin plugini ehdottaa salasanan tallennusta. Tämän jälkeen tunnukset on esitäytetty kirjautumissivulle, jota koehenkilö piti pluginin tehtävänä. Jälkeenpäin löytyi selaimen yläreunassa oleva nappi jota voi käyttää kirjautumiseen. Koehenkilö olisi halunnut napin jotenkin keskeisemmälle paikalle, nykyisellään se on liian sivussa.

Asennuksesta johtuvien ongelmien takia koehenkilö arvioi, että olisi todennäköisesti lopettanut jo siinä kohtaa pluginin kokeilemisen. Hän arvioi, että ei tulisi käyttämään KeeFoxia jatkossa. Hän koki tietoturvallisuuden heikentyneen, kun hän ei tarkasti tiedä, missä hänen salasanansa ovat. Hänen mielestään ainoastaan KeePassin pitäisi hallita salasanoja.

Tulokset

Asennuksessa ja käytössä havaitut ongelmat eivät tulleet yllätyksenä ja olivat samanlaisia molemmilla koehenkilöillä. Molemmat päätyivät manuaalisesti kopioimaan salasanoja KeePassissta selaimeen. Yllätyksenä tuli, että kumpikaan koehenkilöistä ei löytänyt AutoType-ominaisuutta. Odotimme, että koehenkilöt olisivat nähneet KeePassin ja KeeFoxin potentiaalin ja jatkaneet niiden käyttöä tulevaisuudessa. Tietoturvasta vähemmän valveutunut käyttäjä ei nähnyt hyötyä niiden käytössä ja pluginin toiminnallisuus oli hänen mukaansa jo hoidettu selaimen puolesta.

Oletimme, että toinen koehenkilö, joka käytti KeePassia päivittäin, olisi jatkanut pluginin käyttöä. Näin ei kuitenkaan käynyt. Johtuiko tämä siitä, että KeePassin käyttö on jo niin urautunutta, että sen muuttaminen ei tapahdu kevyin perustein, vaiko siitä, että KeeFox ei tuntunut turvalliselta.

Päätelmät

Tietoturvan jotain aspektia parantamaan pyrkivät ohjelmat ovat tutkimuksen perusteella kahden ongelman edessä. Käytettävyydestä ei voi tinkiä. Mikäli normaali henkilö kokee ohjelman haittaavaan käyttöä ja kun ei tietoturvallisuudelle anneta juurikaan painoarvoa, niin ohjelman käyttö lopetetaan. Mikäli ohjelma parantaisi käytettävyyttä, niin sitä käytettäisiin jo pelkästään sen takia. Päätarkoitus, eli salasanojen turvallinen käyttö ja hallinnointi tulisi siinä sivuosassa. Tällaisilla mekanismeilla voitaisiin parantaa tietoturvallisuutta yhteiskunnalliselle tasolle asti. Valveutumattomat käyttäjät saataisiin käytettävyyttä helpottamalla käyttämään ohjelmaa.

Toinen ongelma on turvallisuudentunnon säilyttäminen. Käyttäjän pitää luottaa ohjelmaan ja mikäli tässä on jotain epäkohtia, kuten testissä huomasimme, ei käyttäjä todennäköisesti halua jatkaa sen käyttöä.

KeePass ja KeeFox voivat toimia arvokkaana työkaluna netissä liikkuessa, jossa tunnuksia tarvitaan hyvin monilla sivustoilla. Käyttäjät kuitenkin käyttävät samoja salasanoja, jotta mahdollisesti kymmenien eri sivustojen eri salasanat eivät unohtuisi. KeePassissa salasanat voidaan automaattisesti luoda hyvin vahvoiksi ja riittää kun muistaa KeePassiin kirjautumiseen tarvittavan salasanan. Käyttöä olisi kuitenkin virtaviivaistettava ja selkeät virheet korjattava.

Ville Sirkiä, Kari Helenius

Ghostery-selainlaajennuksen käyttöönotto ja käyttäminen

Ongelman kuvaus

Käytettävyystestissä tutkittiin erilaisten web-sivustojen seurantapalveluiden toiminnan estävän ja/tai paljastavan Ghostery-selainlaajennuksen käyttöönottoa ja käyttämistä. Tarkoituksena oli selvittää onnistuuko asennus ja millaisin asetuksin ohjelmisto päätyy käyttöön. Testissä tutkittiin myös pintapuolisesti Ghosteryn avulla tehtyjen estojen vaikutuksia muutamien www-sivustojen ulkoasuun ja käytettävyyteen. Lisäksi tutkittavilta kysyttiin mielipiteitä web-sivustojen tietojenkeruusta.

Seurantapalvelut webissä

Monet www-sivustot keräävät kävijöistään tietoa huomaamattomasti erilaisten seurantatekniikoiden avulla. Kerättyjä tietoja voidaan käyttää esimerkiksi personoidun sisällön esittämiseen tai kohdennetun mainonnan apuvälineenä. Joitain tekniikoita, kuten evästeitä tarvitaan palveluntarjoajaa ja mainospalveluita hyödyttävän tiedonkeruun lisäksi myös moniin sivustojen välttämättömiin toimintoihin, esimerkiksi istuntotunnisteen tallentamiseen.

Verkossa toimii useita pelkästään käyttäjien seurantaan erikoistuneita palveluita, jotka keräävät tietoa käyttäjän selailutottumuksista paljon laajemmassa mittakaavassa. Esimerkiksi Googlen DoubleClick? on käytössä todella monilla web-sivuilla. Se pystyy suuren levinneisyydensä ansiosta keräämään evästeiden avulla tietoa yksittäisen käyttäjän selailutottumuksista, kiinnostuksen kohteista ja sijainnista (IP-osoitteen perusteella) ja näyttämään näiden tietojen pohjalta käyttäjälle tarkasti kohdennettuja mainoksia. [1]

Toinen esimerkki laajamittaisesti levittyneestä seurantajärjestelmästä ovat sosiaaliset lisäosat (Social Plugins). Nykyään monilla verkkosivuilla on "Tykkää" tai "Jaa"-nappi, tai muita sosiaaliseen mediaan liittyviä elementtejä. Kun käyttäjä lataa tällaisen sivun, on hänen selaimensa yhteydessä myös kaikkiin sosiaalisen median palveluihin, joiden toimintoja sivulla on. Esimerkiksi Facebook tallentaa sosiaalisten lisäosien kautta saamiaan käyttäjien tietoja, mutta ei myy niitä eteenpäin tai käytä niitä mainosten kohdentamiseen. O'Reillyn tutkimuksen [2] mukaan tämä pitää suurilta osin paikkansa. Mainosten sisällön kohdentumista havaittiin vain joissain sellaisissa tapauksissa, kun sosiaalisen lisäosan toimintoja käytettiin, esimerkiksi "tykättiin" jostain verkkosivusta.

Ghostery-selainlaajennus

Ghostery on selainlisäosa, joka estää erilaisten webissä toimivien seurantapalveluiden toiminnan. Käyttäjä voi lisäosan asennettuaan joko estää kaikki Ghosteryn tuntemat seurantapalvelut tai valita haluamiaan palveluita estettäviksi. Toisinaan kaikkien seurantapalveluiden estäminen vaikuttaa sivustojen toiminnallisuuteen tai käytettävyyteen negatiivisesti ja siksi onkin tärkeää, että seurantapalveluita voi halutessaan poistaa käytöstä myös yksitellen.

Ghosteryn tuntemista seurantapalveluista saa helposti lisätietoa suoraan selaimeen asentuvan Ghostery-kuvakkeen (kuva 1) kautta, jolloin käyttäjän on helpompi arvioida, haluaako hän estää palvelun toiminnan. Ghostery Finding Panel (kuva 2) antaa sivustokohtaisesti lisätietoja, mitä seurantamekanismeja sivustolla on käytössä ja ovatko ne estetty vai sallittu. Ghostery on saatavilla useille eri selaimille (Firefox, Internet Explorer, Safari, Chrome ja Opera) sekä myös iOS- ja Android-käyttöjärjestelmiin Firefox-selaimen lisäosana. Ghostery on valmistajan mukaan helppo asentaa ja se pystyy myös päivittämään tuntemansa seurantapalvelut automaattisesti. Ohjelmaa on kritisoitu siitä, että oletusasetuksilla se ei tarjoa riittävästi suojaa. Tästä syystä esimerkiksi University of South Wales on julkaissut sidosryhmilleen graafisen ohjeistuksen, jossa käydään ohjelman käyttöönotto läpi. [3]

Kuva 1. Ghostery-kuvake selaimessa

Kuva 2. Ghostery Finding Panel sivustolla independent.co.uk

Ghosteryn taustalla on Evidon Inc -niminen internet-mainontateknogian yritys. Ghosteryn avulla yritys kerää tietoja internetissä käytössä olevista seurantamenetelmistä. Tietojen kerääminen vaatii että Ghosteryn asetuksissa on päällä GhostRank? -toiminnallisuus. Asetuksen yhteydessä korostetaan, että Ghostery ei kerää tietoa käyttäjästä tai käyttäjän selainkäytöstä (not you or your browsing habits), vaan ainoastaan seurannan menetelmistä (tracking elements) ja sivustoista, joilla seurantaa tehdään. Joka tapauksessa Ghosteryn keräämä tieto on Evidonin liikeidean ydintä. Se pystyy GhostRank?-toiminnon kautta kerätyn informaation pohjalta myymään tietoa seurantamenetelmiä kehittäville yrityksille, millä sivustoilla ja kuinka paljon niiden seurantamenetelmiä käytetään. [4]

Ghostery voi vaikuttaa muiden vastaavien työkalujen tapaan sivustojen ulkoasuun ja käytettävyyteen. Lisäksi esimerkiksi mainokset voivat jäädä latautumatta, joten esto-ohjelmien käyttämisellä voi olla vaikutuksia sivustojen ylläpitäjien saamiin mainostulostuihin.

Osa sivustoista pyrkiikin kertomaan käyttäjälle, että sivuston käytettävyys ja mahdollisesti myös sivuston ylläpitäjien mahdollisuudet tarjota palvelua tulevaisuudessa voivat heikentyä esto-ohjelmien takia. Esimerkiksi phys.org -sivusto näyttää sivuston käyttäjälle informaatiopalkkia (kuva 3), jonka kautta tarjotaan isätietoja mainonnan estämisen seurauksista. Lisätiedoissa kerrotaan että mainosten estäminen heikentää mahdollisuuksia tarjota phys.org -palvelua. Käyttäjää pyydetään joko ohittamaan estot phys.org -sivustolla, rekisteröitymään sivuston käyttäjäksi tai antamaan sivuston ylläpitäjille lahjoitus, jonka avulla mainoksista voitaisiin luopua. [5]

Screen Shot 2014-03-05 at 19.49.08.png

Kuva 3. Phys.org sivuston ilmoitus Ad Blocking -ohjelmiston käytöstä

Tutkimussuunnitelma

Tutkimusta varten seurattiin ja haastateltiin kahta henkilöä, joista kummallakaan ei ollut aiempaa tietoa tai kokemusta Ghostery-selainlaajennuksesta. Toinen tutkittava oli tietotekniikkaan perehtymätön ja toinen työskenteli organisaationsa tietohallinnossa IT-tukihenkilönä. Testissä käytettiin selainta jota haastateltava ei yleensä käytä. Tehtäväksi annettiin asentaa selaimeen selainlaajennus nimeltä Ghostery, ottaa se käyttöön ja testata miten se vaikuttaa käyttäjän yleisesti käyttämiin sivustoihin.

Testin aikana tutkittavilta kysyttiin seuraavat kysymykset:

 1. Miten Ghostery löytyi?
 2. Miten Ghostery asentui?
 3. Oliko Ghosteryn käyttöönottaminen/asetusten määrittäminen helppoa/vaikeaa?
 4. Ymmärsitkö mitä asetukset tarkoittavat?
 5. Kytke kaikki rajoitukset päälle. Onnistuiko?
 6. Mene nyt WWW-sivuille joita yleensä käytät, merkitse ylös sivuston nimi.
  1. Keskustelupalsta / sosiaalisen median palvelui
  2. Verkkokauppa
  3. Uutissivusto
  4. Työpaikkasi sivusto
 7. Tutki mitä ja kuinka paljon Ghostery estää?
 8. Onko sivustojen ulkoasussa eroa kun Ghostery on aktiivinen?
 9. Onko sivustojen käytettävyydessä eroa?
 10. Onko sivustojen toiminnoissa eroa?
 11. Mikä on mielipiteesi yksityisyydestä internetissä?

Tutkimuksen suorittaminen

Koehenkilö 1

IT-tukitehtävissä työskentelevä koehenkilö etsi selainlaajennukset Google-hakukoneen avulla ja asensi sen Firefox-selaimeen. Asennus sujui tottuneesti, käyttöönotto tapahtui tässä vaiheessa ohjeistaan Wizardin avulla oletusasetuksin. Käyttäjä päätyi kuitenkin lukemaan Ghosteryn FAQ-sivuston ja muutti sen jälkeen asetuksia, ymmärrettyään, että oletusasetuksin Ghostery ei vielä estäkään juuri mitään. Testihenkilön mielestä käyttöönotto oli helppoa ja käyttöliittymä yksinkertainen, mutta piti ymmärtää mitä on tekemässä tai mitä haluaa saada aikaan. Kaikkien rajoitusten päälle laittaminen sujui helposti ja käyttäjä näytti arvostavan visuaalista Findings Panel -toimintoa, joka näytti selaimen oikeassa yläkulmassa havaitut ja estetyt elementit. Käyttäjä testasi Ghosteryn vaikutusta ensin monilla erilaisilla sivustoilla. Kysymyksiin 6-9 testihenkilö käytti sivustoja hs.fi, kauppalehti.fi, iltalehti.fi ja verkkokauppa.com. Ulkoasuissa ei ollut havaittavaa eroa. Käytettävyydessä tuli esiin lähinnä latautumisajat, joissa oli vaihtelua. Osa sivustoista latautui aiempaa nopeammin, osa hitaammin ja osassa ei ollut havaittavaa muutosta. Tutkimuksen viimeiseen kysymykseen koehenkilönä vastasi, että tavallisella käyttäjällä ei todellisuudessa näytä olevan yksityisyyttä internetissä. Testattu Ghostery osoitti että yritykset keräävät käyttäjien tietämättä profilointitietoja käyttäjän toiminnasta, joita varmasti hyödyntävät monin eri tavoin.

Koehenkilö 2

Toinen koehenkilö oli tietotekniikkaa päivittäin käyttävä, mutta siihen teknisesti perehtymätön henkilö. Selaimen lisäosia hän ei ollut aiemmin asentanut ja tästä syystä asentaminen ei sujunut aivan omin avuin. Kun henkilölle näytettiin Firefoxin sisäänrakennettu lisäosien asentamiseen tarkoitettu toiminto, asentaminen sujui kuitenkin vaivatta. Kaikkia asetus-wizardin vaihtoehtoja henkilö ei ymmärtänyt, vaan luotti oletusasetuksien olevan sopivia. Estettäväksi hän valitsi kaikki Ghosteryn tuntemat palvelut ja kertoi aikovansa sallia palveluita sitä mukaa, kun huomaa niiden estämisen heikentävän sivustojen toiminnallisuutta.

Kysymyksiä 6-9 varten koehenkilö vieraili sivustoilla suomi24.fi, facebook.com, zalando.fi, iltalehti.fi ja haaga-helia.fi. Ulkoasullisia eroja havaittiin iltalehti.fi:ssä ja zalando.fi:ssä. Iltalehden sivustolla Ghostery esti lähinnä koehenkilön ärsyttäviksi kokemia mainoksia, joten sivuston käytettävyyden voidaan katsoa parantuneen. Zalando.fi-palvelussa puolestaan Ghostery esti joidenkin kuvien lataamisen, joka vaikutti negatiivisesti sivuston käytettävyyteen. Osaa estetyistä kuvista käytetään sivustolla navigoimiseen.

Koehenkilö kokee internetin yksityisyydensuojan huolettavan jossain määrin ja miettiikin siksi tarkasti, millaisiin palveluihin mitäkin tietoja itsestään antaa. Hän myös pyrkii varmistumaan sivustojen turvallisuudesta, mikäli ne kysyvät jotain arkaluonteista tai henkilökohtaista tietoa.

Tulokset

Testattavana olleen Ghostery-selainlaajennuksen asentaminen ja käyttöönotto oli yksinkertaista. Ohjelmisto opasti käyttöönotossa ja käytössä Wizardin avulla. Sen sijaan oletusasetukset eivät olleet vielä riittäviä/estäviä. Kummallakin koehenkilöllä tietojen keräämistä estävien asetusten päällekytkeminen onnistui silti helposti. Koska Ghosteryn asetuksia on myöhemmin helppo muuttaa sivustokohtaisesti, seurannan estoja voi lieventää silloin, kun havaitsee ongelmia sivuston toiminnallisuudessa.

Esto-ohjelman vaikutukset olivat kaksijakoisia. Osalla sivustoista estot heikensivät käytettävyyttä ja saattoivat estää toimintoja. Näin kävi esimerkiksi zalando.fi -sivuston kanssa. Toisilla sivustoilla käytettävyys parani mainosten poistuttua, kuten iltalehti.fi -sivuston tapauksessa kävi. Osalla sivustoilla ei tapahtunut havaittavia muutoksia sivuston ulkoasuun tai käytettävyyteen.

Kumpikin käyttäjä yllättyi sivustojen harjoittamasta seurannasta. He eivät olleet ajatelleet sen olevan niin systemaattista ja laajamittaista, kuin mitä se näytti Ghosteryn kertoman tiedon peruteella olevan.

Päätelmät

Ghostery-selainlaajennuksen valmistaja on onnistunut tekemään visuaalisesti miellyttävän ja helppokäyttöisen ohjelmiston, jonka avulla käyttäjä voi seurata ja estää web-sivustojen suorittamaa tietojen keräämistä. Mutta monien tietoturvaohjelmiston tapaan käyttäjän pitää ymmärtää mitä ohjelmalla voi tehdä ja miten sitä pitää käyttää. Oletusasetukset eivät ole riittäviä. Tässäkin tapauksessa käyttäjä voisi luulla, että hänen yksityisyytensä on paremmin suojattu selainlaajennuksen asennuksen jälkeen, mutta mikäli asetukset eivät ole kohdillaan, ohjelma lähinnä kerää tietoja, vaikkakin anonymisoituja, ohjelmiston valmistajalle.

LÄHTEET

[1] http://www.theguardian.com/technology/2012/apr/23/doubleclick-tracking-trackers-cookies-web-monitoring

[2] http://dataprotection.ie/documents/facebook%20report/final%20report/Appendices.pdf

[3] http://uwnthesis.wordpress.com/2012/12/13/ghostery-how-to-configure-ghostery-to-stop-trackers/

[4] http://venturebeat.com/2012/07/31/ghostery-a-web-tracking-blocker-that-actually-helps-the-ad-industry/

[5] http://phys.org/help/adblock/

SivuTiedotLaajennettu edit

Vaativuus Jatko
Valmius Valmisteilla
Tyyppi Atomi
Luokitus Yksilöt
Mitä Useita
Miltä Useita
Missä Useita
Kuka Tite-ammattilainen
Milloin Ennakolta
Miksi Hyvä tapa
Print version |  PDF  | History: r8 < r7 < r6 < r5 | 
Topic revision: r8 - 09 Mar 2014 - 19:09:31 - VilleSirkia?
 

TUTWiki

Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback