You are here: TUTWiki>Users>TUTWikiNews (revision 13)

TUTWiki news

25.05.2016: Eduuni-wiki korvaa TUTWikin / Eduuni wiki replaces TUTWiki

TUTWiki poistuu käytöstä vuoden 2016 lopussa ja sen korvaa CSC:n Eduuni-wiki. Uudet wikialueet luodaan jatkossa Eduuni-wikiin ja ne tilataan itsepalvelukanavan kautta: https://www.ssc.tut.fi/ (toimii vain TTY:n henkilökunnalla).

Ohjeistus TUTWiki-sivujen siirrosta Eduuni-wikiin tai arkistoinnista muualle tulee saataville myöhemmin.

In English:

TUT wiki service TUTWiki will be closed at the end of 2016 and it is replaced with Eduuni wiki service provided by CSC.

Migration instructions for current TUTWiki pages will be provided later.

25.05.2011: TUTWiki-päivitys to 26.5.2011 / TUTWiki update on Thu 26.5.2011

TTY:n wikipalvelu TUTWiki päivitetään torstaina 26.5.2011 klo 17 alkaen. Tästä aiheutuu noin tunnin mittainen käyttökatko palveluun.

Lisätietoja päivityksestä

In English:

TUT wiki service TUTWiki will be updated on Thursday 26.5.2011 from 17:00 onward. This will cause about one hour service break.

More information about the update

-- PasiHaekkinen 13:12

03.05.2011: Kevään 2011 TUTWiki-koulutus 10.5.2011

Kevään 2011 TUTWikin esittely- ja koulutustilaisuus järjestettiinn tiistaina 10.5. Koulutuksessa käytiin läpi mm. toukokuussa tehtävän wikialustan päivityksen tuomat muutokset TUTWiki-palveluun.

Koulutusmateriaali ja verkkotallenne

In English:

Next TUTWiki training was arranged on 10.5.2011 (in Finnish).

Material and recording

-- PasiHaekkinen 11:48

15.11.2010: TUTWiki-koulutuksen materiaali ja verkkotallenne

eOPEn tuen palveluista järjestettiin 15.11. koulutus, jossa yhtenä aihealueena oli TUTWiki. Esitysmateriaalit ja linkki verkkotallenteeseen löytyvät WikiHelpistä: TUTWiki-koulutus 15.11.2010

In English:

TUTWiki presentation in Finnish: TUTWiki-koulutus 15.11.2010

-- PasiHaekkinen 16:21

04.11.2010: Suora PDF-tulostusmahdollisuus lisätty / PDF printing added

TUTWikissä on otettu käyttöön Generate PDF Add-On -laajennus, jonka avulla wikisivut on mahdollista tallentaa suoraan PDF-tiedostoksi ilman omalle koneelle asennettua PDF-tulostusohjelmaa. Wikisivujen alareunassa näkyy uusi PDF-linkki, jota klikkaamalla PDF-tiedosto syntyy dynaamisesti.

Lisätietoja ja käyttöesimerkkejä: Generate PDF Add-On

In English:

PDF printing is now available directly from TUTWiki with Generate PDF Add-On. With this add-on you can view and save wiki topics as PDF file by clicking the new PDF link on bottom of the wiki page.

More information and usage examples: Generate PDF Add-On

-- AdminUser 15:15

31.08.2010: TUTWikissä käyttöön FastCGI-tekniikka / TUTWiki uses now FastCGI

TUTWiki-alustalla siirryttiin käyttämään FastCGI-tekniikkaa, mikä parantaa wikin suorituskykyä ja pienentää sivulatausten vasteaikoja.

Lisätietoja Foswikin FastCGI-toteutuksesta: FastCGI Engine Contrib

In English:

TUTWiki server has been switched to use FastCGI protocol, which improves server performance and minimize web page latency.

More information about using FastCGI in Foswiki: FastCGI Engine Contrib

-- PasiHaekkinen 14:29

21.04.2010: Uusien wikialueiden tilaaminen / Requesting new webs (wikis)

Päätason wikialueiden tilaaminen tapahtuu jatkossa lomakkeella WebRequests.NewWebRequest

Lisätietoja WikiHelpistä: WikialueenTilaaminen

In English:

New webs (wikis) can now be requeted with form WebRequests.NewWebRequest.

More information from WikiHelp.

-- PasiHaekkinen 09:03

01.04.2010: Muutos muutosilmoituksiin / Notification emails modified

Tietoturvasyistä sähköpostitse lähetettäviin muutosilmoituksiin ei sisällytetä jatkossa wiki-sivujen muutoksia eli muuttuneita rivejä.

In English:

For privacy reasons, notification emails won't contain the actual changes from modified topic in the future.

-- PasiHaekkinen 10:10

22.03.2010: Uusi toimintapa sisäisten wiki-tunnusten luonnissa / Changed policy in creating internal wiki accounts

Henkilöt, joilla ei ole TTY:n intranet-tunnuksia tai jotka eivät voi käyttää HAKA-kirjautumista, pystyivät aikaisemmin rekisteröimään itselleen sisäisen wiki-tunnuksen. Nyt tämä ei ole enää mahdollista. Uudet sisäiset wiki-tunnukset esimerkiksi hankkeiden yhteystyökumppaneille luodaan kutsumenettelyllä, jossa TTY:n intranet-tunnuksen omistava henkilö kutsuu wiki-tunnuksen tarvitsevan henkilön wiki-käyttäjäksi täyttämällä tämän puolesta rekisteröintilomakkeen.

Lisätietoja ja linkki rekisteröintilomakkeeseen Käyttäjätunnukset ja kirjautuminen TUTWikiin-ohjesivulla.

In English:

Persons who don't have intranet account in TUT or in other HAKA organisation, can't register themselves an internal wiki account any more. The new policy is that those people must be invited to TUTWiki by some TUT user, who fills the registration form.

-- PasiHaekkinen 20:17


Print version |  PDF  | History: r13 < r12 < r11 < r10 | 
Topic revision: r13 - 25 May 2016 - 13:10:07 - AdminUser
 

TUTWiki

Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback