Jos haluatte muokata vasenta palstaa (lisätä linkkejä tietyille wikisivuille, laatia automaattisen sisällysluettelon TreePluginin avulla, yms), niin se tapahtuu muokkaamalla sivua http://wiki.tut.fi/OmaWikialue/WebLeftBar
Print version |  PDF  | History: r3 < r2 < r1 | 
Topic revision: r1 - 15 Nov 2010 - 11:47:49 - PasiHaekkinen
 

TUTWiki

Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback