Wikialueen vasemman valikkopalstan muokkaaminen

Jos haluatte muokata vasenta palstaa (lisätä linkkejä tietyille wikisivuille, laatia automaattisen sisällysluettelon TreePluginin avulla, yms), niin se tapahtuu muokkaamalla sivua http://wiki.tut.fi/OmaWikialue/WebLeftBar (korvaa osoitteesta sana OmaWikialue oman wikialueesi nimellä)

Automaattisen sisällysluettelon lisääminen

Jos vasempaan palstaan haluaa automaattisesti päivittyvän listauksen kaikista niistä wikisivuista, joiden parent on wikialueen etusivu (WebHome), niin se tapahtuu seuraavasti:

%TREE{excludetopic="Web*,*Template" formatting="outline" format="* [[$topic][$pattern(.*?---[+]*\s*([^\n\r]+).*)]]" levelprefix="   " startlevel="1" stoplevel="1"}%
Print version |  PDF  | History: r3 < r2 < r1 | 
Topic revision: r2 - 15 Nov 2010 - 16:42:49 - PasiHaekkinen
 

TUTWiki

Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback