You are here: TUTWiki>WikiHelp>WikiMerkkausVinkit (revision 8)

Vinkkejä hyödyllisistä wiki-merkkauksista

Listaus ryhmän jäsenistä

Tavoite: Listaus wikialueen ryhmän jäsenistä esimerkiksi oman wikialueen etusivulle ja helppokäyttöinen lomakekäyttöliittymä ryhmän jäsenten hallintaan

Toteutus: Lisää seuraavat rivit sopivaan paikkaa wikisivulla (korvaa MyProjectGroup oman ryhmäsi nimellä):

---++ %MAKETEXT{"Members"}% (Users.MyProjectGroup)
%INCLUDE{"%USERSWEB%.GroupViewTemplate"
     section="rendergroup"
     groupname="MyProjectGroup"
     twisty="on"
     twistyalign="left"
    }% 

Sisällysluettelo päätason sivuista vasempaan sivupalkkiin

Tavoite: Automaattinen sisällysluettelo verkon etusivun (WebHome) alaisista sivuista vasempaan sivupalkkiin

Toteutus: Hyödynnetään TreePlugin-laajennus: Lisää seuraava rivi WebLeftBar-sivuun:

*Sisältö*
%TREE{excludetopic="Web*,*Template" formatting="outline" format="* [[$topic][$spacetopic]]" levelprefix="  " startlevel="1" stoplevel="1"}%

tai
*Sisältö*
%TREE{excludetopic="Web*,*Template" formatting="outline" format="* [[$topic][$pattern(.*?---[+]*\s*([^\n\r]+).*)]]" levelprefix="  " startlevel="1" stoplevel="1"}%

Jälkimmäinen tapa käyttää linkkitekstinä wikisivun ensimmäistä otsikkoa (Heading 1) sivin wikinimen sijasta.

Sisällysluettelo tietyn wikisivun alaisista sivuista

Tavoite: Automaattinen sisällysluettelo tietyn wikisivun alaisista sivuista niin, että alasivun nimenä käytetään alasivun ensimmäistä otsikkoa (kierretään sivunimien ääkköskieltoa)

Toteutus: Hyödynnetään TreePlugin-laajennus: Lisää seuraava rivi wikisivulle, jonka alasivut halutaan listata:

*Alasivut*
%TREE{topic="%TOPIC%" formatting="outline" format="* [[$topic][$pattern(.*?---[+]*\s*([^\n\r]+).*)]]" levelprefix="  " startlevel="1" }%

Listaus halutun wikialueen aliwikialueista

Tavoite: Automaattinen wikialuelistaus (päätason wikialue + sen aliwikialueet) navigaatiopalstaan vasempaan reunaan

Toteutus: Lisää seuraava rivi päätason wikialueen ja jokaisen aliwikialueeen WebLeftBar-sivulle, jossa wikialuelistaus halutaan näyttää, ja muokkaa parametrit haluamiksesi:

%INCLUDE{ "%SYSTEMWEB%.TUTWebLeftBarSubWebsList" ROOTWEB="PaatasonWikialueenNimi" LISTTITLE="Wikialuelistauksen otsikko"}%

Parametrit:
 • ROOTWEB: wikialue, jonka alaiset wikialueet listataan
 • LISTTITLE: otsikko wikialuelistaukselle (optionaalinen, jos jätetään pois, otsikoksi tulee "Verkot")
Tässä hyödynnetään FlexWebListPlugin-laajennusta. Toteutukseen voit tutustua tutkimalla TUTWebLeftBarSubWebsList-sivun wikimerkkausta.
Print version |  PDF  | History: r9 < r8 < r7 < r6 | 
Topic revision: r8 - 26 Nov 2011 - 14:36:32 - PasiHaekkinen
 

TUTWiki

Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback